Håndværkerfradrag​

Isoler din bolig - men skal det være mineraluld eller papiruld?

Udgivet den 9. august 2013 14:35

Tidligere har jeg skrevet om at isolere sin bolig og de åbenlyse fordele der er ved det.Men skal det være papiruld eller mineraluld?

Når vi snakker om mineraluld taler vi om stenuld eller glasuld. Af de 2 produkter kan jeg ikke anbefale at der overvejes glasuld. Glasuld har et smeltningspunkt ved kun 600 gr. hvor stenuld skal op over 1000 gr.

De 2 produkter jeg vil skrive om er derfor stenuld og papirulds granulat.

Hvad er stenuld?

Stenuld, bedst kendt som Rockwool, består af spundet stenmateriale og kan anvendes til hulmursisolering i en smuldret udgave som granulat. Stenuld har gode isolerende egenskaber, og bliver ikke påvirket af vand og kan ikke brænde. Rockwool er der mest traditionelle isoleringsform i Danmark.

Hvad er papirisolering?

Papirisolering er et isoleringsmateriale der fremstilles af aviser, der rives i små stykker til granulat. Papirisolering anvendes normalt ved, at det blæses ind i eller ud på konstruktionen der skal isoleres. Men papirisolering findes også som plader.

Papirisolering bliver tilsat kemiske midler, fx borax, borsyre og aluminiumhydroxid, som gør den mindre brandbar. Ud over at forhindre papirisoleringen i at brænde, forhindrer ovennævnte tilsætningsstoffer også, at der opstår grobund for råd og svamp. Desuden vil skadedyr som rotter og mår ikke opholde sig længere tid i papirisoleringen, idet de tilsatte salte virker udtørrende og derfor ubehageligt for dyrene.

Selvom papirisolering går for at være et miljørigtigt alternativ til mineraluld skal man være opmærksom på, at de kemiske stoffer som den er tilsat, optræder på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer. Borater/borax hæmmer især forplantningsevnen hos mennesker. Papirisolering kan komposteres og brændes og skal ikke deponeres, som det er tilfældet med mineraluld.

Fordele og ulemper

Der er fordele og ulemper ved begge produkter. I dag må det siges at papiruld er et rigtig godt alternativ til mineraluld. Men jeg vil dog ikke anbefale at det bruges alle steder.

 • Papirisolering klør og kradser ikke. Det anbefales dog, at man bærer maske, når der arbejdes med papirisolering. Maske og dragt anbefales ved isolering med mineraluld
 • Papirisolering lydisolerer bedre end mineraluld
 • Brug af papirisolering belaster miljøet betydeligt mindre end mineraluld
 • Mineraluld og papiruld varmeisolere stort set lige godt. Vær dog opmærksom på at isoleringsevnen kan svinge en del specielt ved valg af mineraluld
 • Man kan i nogle tilfælde undvære dampspærren i loftet, når man isolerer med papirisolering, da produktet kan optage og afgive eventuel fugt. Dette er specielt en fordel ved isolering af ældre huse. Ved efterisolering på lofter med mineraluld skal man sikre sig at der bliver ilagt en dampspærre for at undgå skimmel i konstruktionen
 • Papirisolering har en tendens til at falde sammen ved indblæsning. Når der blæses løs papirisolering ud på fx et loft, kan man forvente, at det sætter sig 15-20 procent. Det tages der højde for ved at lægge et tykkere lag materiale end den ønskede isoleringstykkelse. Når der blæses ind i lukkede konstruktioner, fx hulmure, sørger man for, at isoleringen bliver komprimeret.
 • Mineraluld falder ikke sammen på samme måde som papiruld, til gengæld kan mineraluld være vanskeligere at komprimere. Bed den udførende om en termisk gennemgang af din ejendom, efter endt arbejde som sikkerhed for at arbejdet er udført korrekt uanset om der er papiruld eller mineraluld du har valgt
 • Papirisolering er ikke i sig selv brandsikkert og bliver derfor tilsat brandhæmmende kemikalier, så den er mere modstandsdygtig over for varme og ild. Der er dog ingen tvivl om at stenuld har et langt stærke smelte punkt end andre typer mineraluld og papiruld. (se film)
 • Der er mange "myter" om at papiruld er ligeså brandhæmmende som stenuld. Værd opmærksom på at de sammenligninger der her er tale om er papiruld som pladeform, og det oftest ikke er den der bliver brugt ved efterisolering
 • Både stenuld og papiruld kan ved stor vandpåvirkning falde sammen, og dermed vil isolerings evnen blive mindre
 • Man bør ikke anvende papirisolering som hulmursisolering, hvis muren er særligt udsat for slagregn. I Danmark er ydervæggene normalt konstrueret til at kunne optage slagregn og derfor er papiruld mindre egnet i ydervægge i et traditionelt dansk hus.

Hvis valget står mellem papiruld og stenuld vil min anbefaling være at man bruger stenuld i sine ydervægge og papiruld på sit loft. 

For begge valg er det afgørende at de øvrige konstruktioner lever op til kravene i BR10.​​

Forbedre din boligs energimærke - isoler din bolig

Udgivet den 10. juli 2013 10:40

Hvorfor isolere sin bolig det er både dyrt og besværligt!

Det korte svar på det er nej.

Lige nu er der rigtig mange penge at spare ved at få isoleret sin bolig. Udover håndværkerfradraget hvor man kan trække 1/3 af isolatørens arbejdsløn fra i skat ydes der fra de fleste steder et tilskud på op til 38 øre pr. sparet kWh. pr. kvm pr. år.

Det betyder en samlet besparelse for et almindeligt parcelhus på 120 kvm på mellem 5-10.000,- kroner, for det udførte arbejde der koster mellem 20-30.000,- kroner.

I regnestykket er regnet med 250 mm isolering på loft og 80 mm i hulmur, og 2 voksne over 18 år (der kan trække fradraget fra).

Hertil skal så lægges en årlig besparelse på varmeudgiften på 20-50%, svarende til 5-10.000,- kroner.

Talen er selvfølgelig skønsmæssige og en egentlig beregning af din ejendom bør efterberegnes. Men i langt de fleste tilfælde vil investeringen have tjent sig selv hjem i løbet af 3-5 år

Udover besparelsen vil man opnå en betydelig stigning af komforten ved at indeklimaet bliver betydeligt bedre:

Varmere rum, man kan skrue mærkbart ned for termostaten på radiatorer, varme gulve og vægge, mindre/ingen kondens i vinduerne.

Inden du går i gang så husk altid at undersøg et alternativ isoleringsprodukt nøje og få en seriøs dokumentation om produktet inden du går i gang.

- OG vigtigst af alt sørg for at det er en godkendt isolatør der skal udfører arbejdet, der er medlem af en godkendt garantiordning.

Tilbage er kun at finde ud af hvilken type isolering der skal bruges. Alt efter hvor, og hvor meget der skal isoleres er der fordele og ulemper ved begge.

De mest anvendte er mineraluld hvor stenuld er den mest brugte. Det er også muligt at bruge papiruld som i dag er blevet væsentligt bedre end tidligere og prismæssigt meget konkurrence dygtigt.

Ved en købergennemgang eller et almindelig huseftersyn gennemgår vi rentable besparelser og valg af isoleringstype baseret på det gældende energimærke af ejendommen.​

Håndværkerfradraget er vedtaget

Udgivet den 23. april 2013 14:41

Du kan nu få håndværker fradrag i 2013 og 2014

Som en del af Vækstplan DK genindføres håndværkerfradraget med fuld virkning i 2013 og 2014 og udvides samtidig til at omfatte sommer- og fritidshuse med virkning fra 22. april 2013.

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag.

 • Håndværkerfradraget er netop blevet udvidet til også at gælde i 2013 og 2014.
 • Og du kan stadig indberette fradrag for 2011 og 2012.

Du kan spare ca. 5.000 kr. Håndværkerfradraget er et fradrag i den skattepligtige indkomst på samme måde som for eksempel kørselsfradraget. 

Da skatten i en gennemsnitskommune er ca. 33,7 procent, vil du typisk kunne spare ca. 5.000 kroner i skat, hvis du får et fradrag på 15.000 kroner. 

Det betyder, at du for eksempel kan købe rengøring for ca. 300 kr. om ugen, hvoraf ca. 100 kr. er betalt af fradraget. Fradraget er pr. person Flere personer i en husstand kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt.

Hver person skal selv indberette sin andel af udgiften til skat.

 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dog som de eneste dele, som de har lyst, og trække hver deres del af en regning fra, selvom den ene har betalt hele regningen.
 • Hvis for eksempel børn over 18 år i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene.

Kilde skat.dk

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Udgivet den 4. marts 2013 11:20

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inkl. moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012.

 • Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag.
 • Hvis du skal have fradrag for arbejde udført i 2012, skal du senest betale den 28. februar 2013.
 • Du kan ikke få håndværkerfradrag i 2013, ordningen er ophævet.
 • Vedligeholdelse skal laves af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark.
 • Service kan også udføres af privatpersoner. Bed personen om at udfylde en serviceerklæring.

Du kan spare ca. 5.000 kr.

Håndværkerfradraget er et fradrag i den skattepligtige indkomst på samme måde som for eksempel kørselsfradraget.

Da skatten i en gennemsnitskommune er ca. 33,7 procent, vil du typisk kunne spare ca. 5.000 kroner i skat, hvis du får et fradrag på 15.000 kroner. Det betyder, at du for eksempel kan købe rengøring for ca. 300 kr. om ugen, hvoraf ca. 100 kr. er betalt af fradraget.

Du kan få fradrag for arbejde udført i 2012 som først er betalt i januar eller februar 2013.

Du kan få fradrag i 2012 for arbejde udført i 2012, selvom det først er betalt i januar eller februar 2013. Det gælder uanset, om du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank, i banken eller på posthuset.

Du kan kun få fradrag for arbejde udført i 2012, som først bliver færdigt i 2013, hvis du får en regning på præcis den del af arbejdet, som bliver udført i 2012 (fx. udskiftning af halvdelen af vinduerne i huset i 2012, hvor den sidste halvdel bliver monteret i 2013).

Arbejde betalt kontant eller med check efter 1. juli 2011 giver ikke fradrag.

Fakta om håndværkerfradraget

Servicefradraget gælder kun for arbejdslønnen. For at få det skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Arbejdet skal være udført på din faste bopæl.
 • Du må ikke få anden offentlig støtte til arbejdet.
 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet bliver udført.
 • Arbejdet er omfattet af SKATs liste over service og vedligeholdelse med fradrag.
 • Du har gemt dokumentation for arbejdet og betalingen. Udgiften til arbejdsløn skal fremgå særskilt.
 • Arbejdet skal være betalt med et betalingskort eller via bank eller netbank.
 • Fradraget gælder også for arbejde udført i sommerhuse, der bruges til lovlig helårsbeboelse.
 • Fradraget gælder også for lejere, andelshaver og folk i ejerlejligheder, hvis man selv betaler for arbejdet, har ret til at vedligeholde boligen og bor i boligen, mens arbejdet bliver udført.

​Bemærk:

Lov om fortsættelsen Boligjobordning frem til og med 2014 ikke er vedtaget endnu.

Kilde skat​

Bestil dine rapporter her​

 
 
 
 
 
Ønskede rapporter *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi er medlem af

Kontaktinformation

Lyndbyparken 17, 4070 Kr. Hyllinge

Factum2- Kirke Hyllinge ApS v/Morten Juel, udfører tilstandsrapport, energimærke og købergennemgang til fair og konkurrencedygtige priser.

CVR: 41031425