Læs mere om huseftersyn

Blog om Huseftersyn

og energimærke af din bolig

Energimærker

Morten Juel: Udgivet den 16. maj 2024

​Energimærker og Energirådgivning: Vejen til en Energioptimeret Bolig

​I dagens samfund, hvor bæredygtighed og energieffektivitet er blevet afgørende faktorer, er det vigtigere end nogensinde før at sikre, at vores boliger er optimeret til at minimere energiforbruget og skabe et miljømæssigt ansvarligt hjem. Hos JC Boligsyn ApS forstår jeg dette behov og tilbyder professionel og uvildig rådgivning om energimærker og energioptimering, så du kan få mest muligt ud af din boligs energipotentiale.


Hvad er et energimærke, og hvorfor er det vigtigt?

Et energimærke fungerer som en slags varedeklaration for din ejendom og angiver dens energiforbrug samt identificerer potentielle forbedringsmuligheder. Denne deklaration er afgørende, da den giver både boligejere og potentielle købere eller lejere værdifuld information om ejendommens energieffektivitet og de tilknyttede omkostninger. Ved at fremme bæredygtighed og økonomisk ansvarlighed kan et energimærke bidrage til at reducere både energiforbruget og CO2-udledningen.​

Derudover er det vigtigt at bemærke, at det er lovpligtigt for sælgere at udarbejde et energimærke ved salg af bolig. Eller hvis du ejer en bygning, skal der ligge et gyldigt energimærke i forbindelse med udlejning af en ejendom, eller en lejlighed i ejendom.

Min ekspertise som certificeret energikonsulent

Som certificeret energikonsulent bringer jeg ekspertise og erfaring til bordet for at hjælpe dig med at få udarbejdet et gyldigt energimærke og identificere områder, hvor der kan gøres energibesparelser. Jeg er dedikeret til at guide dig gennem processen og give dig den bedst mulige rådgivning, der passer til både dine behov og din boligs unikke karakteristika.

Energimærker bliver udarbejdet så de afspejler tilsvarende ejendomme fra sammen byggeperiode og stil. Et B svarer til en bygning opført efter kravene i Bygningsreglement 2008, og et C er derfor forventeligt for ejendomme bygget efter 1995.
Ved energioptimering vil vi som energikonsulenter regne på hvad der skal til for at få ejendommen hævet til et A2010 (eller bedre) mærke.

Omfattende energirådgivning til din bolig

Udover energimærker tilbyder jeg også omfattende energirådgivning, hvor jeg analyserer din boligs energiforbrug og kommer med konkrete forslag til forbedringer. Dette kan omfatte alt fra isolering og udskiftning af vinduer til optimering af varmesystemet og valg af mere energieffektive apparater. Mit mål er ikke kun at hjælpe dig med at reducere dit energiforbrug og spare penge på længere sigt, men også at gøre din bolig mere bæredygtig og miljøvenlig.

Der kan derfor være forslag til forbedringer som ikke giver et beregningsmæssigt bedre mærke men som erfaringsmæssigt kan give dig en bedre bolig komfort.

Tag det første skridt mod en mere energieffektiv bolig

Gør din bolig klar til fremtiden ved at tage det første skridt mod en mere energieffektiv tilværelse. Kontakt mig i dag for skræddersyet rådgivning, der sikrer dig en mere energieffektiv bolig og potentielle besparelser på længere sigt.


JC Boligsyn ApS. Når rådgivning omkring huskøb og hussalg bare skal være simpelt!

Bestil dine rapporter her​

 
 
 
 
 
Ønskede rapporter *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Termografering

Morten Juel: Udgivet den 5. maj 2023

Jeg har i mange år termografiske undersøgelser som supplement til mine byggeteknisk undersøgelser, jeg har ikke haft termografi rapporter som en separat selvstændig ydelse da jeg ikke mener termografi kan stå alene uden byggeteknisk opfølgning.

Derudover er der mange interessenter i markedet der tilbyde termografi ydelsen gratis i forbindelse med at de gerne vil sælge en anden ydelse når de har påvist at en given ejendom har "store" isoleringsmæssige problemer, som ofte skal tages med et gran salt.

Man får hvad man betaler for er en gammel vending, og der ses derfor ofte dyre forslag som opfølgning på en termografering og ofte endda helt forkert resultater.

dr.dk/kontant i uge 17-2023 var et godt eksempel på dette.

Men vil bygningsejer betale for at få uvildig rådgivning og konkret forslag til forbedringer som ikke er styret af en håndværker der er på ejendommen for at sælge en anden ydelse.

I mine 12 år som selvstændig bygningssagkyndig er jeg 3 gange blevet forespurgt på denne ydelse som et selvstændigt produkt.

Så det jeg bruger mit udstyr til er forbindelse med andre opgaver, herunder forundersøgelser for fugt og skimmel.

Min erfaring hidtil er at bygningsejer ikke vil betale for denne uvildige rådgivning, men tager jeg fejl?

Prisen på en termografering vil ligge på ca. 6.000,- kroner inkl. moms for et almindelig parcelhus.

Hvis der "blot" er tale om en kontrol af en håndværkers arbejde bliver prisen selvfølgelig lavere.

Jeg undersøger her om der kan være interesse og forespørgsler på at jeg også har dette produkt på hylden.

Så lad mig høre fra jer, mine følger, venner, bekendte m.v. er det et produkt I kunne tænkes at ville gøre brug af i fremtiden, såfremt I fik behovet?

​Termografering om sommeren

Som det fremgår af teksten fra byggeri og energi kræver en korrekt termografering af en bygning at der er en forskel i ude og inde temperaturen på minimum 10 grader.

Derfor vil termografering oftest kunne udføres i flere timer af døgnet om vinteren end om sommeren, men der er også timer på døgnet om sommeren hvor det er muligt at udføre termografering, oftest tidligt om morgenen eller ud på aften.

Uvildig rådgivning

Som beskrevet vil jeg altid anbefale, jer mine kunder af du/I bruger uvildig rådgivning i forbindelse med at du får udført termografering af deres ejendom.

Jeg kan heller ikke her anbefale at man bruger den udførende håndværker til at kontroller sig selv, få hjælp af en rådgiver, og helst inden du har betalt din regning.

Krav til termografering

Nedenstående tekst om termografi er lånt direkte fra hjemmesiden: www.byggeriogenergi.dk

Hvad kræves for en vellykket termografering?

Termografiundersøgelser af bygninger anbefales udført efter:

DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne - kvalitativ sporing af termiske uregelmæssigheder i en bygnings klimaskærm - Infrarød metode Det kræver en del ekspertise og erfaring at arbejde med bygningstermografering - specifikt at tolke termografibillederne korrekt set i forhold til, at analysere og vurdere fejl og mangler i såvel de synlige bygningsdele som i de bagvedliggende, skjulte bygningskonstruktioner. Der drages ofte usikre og fejlagtige konklusioner med det resultat, at bygningsejeren ikke får den professionelle, sagkyndige bistand og rapportering, han forventer og har krav på, og som beskriver forslag til afhjælpning af kuldebroer, utætheder og varmetab.

For at gennemføre en bygningstermografering kræves:

Normalt en temperaturforskel mellem ude og inde på ca. 10 °C. Den bedste periode af året at udføre bygningstermografering på er derfor ca. fra oktober til april/maj. En tilstrækkelig temperaturforskel kan i andre perioder opnås ved opvarmning i bygningen til en højere temperatur og ved termografering om natten eller tidlig morgen.

At termografiudstyret ved almindelig bygningstermografering ikke er indstillet på en skalering på et for lille temperaturinterval (range), idet det vil kunne afsløre selv meget små og kuldebros- og varmetabsmæssigt ganske betydningsløse temperaturforskelle. Ofte vil det være anvendeligt at indstille temperaturintervallet, så det dækker den højeste og laveste temperatur på det objekt, man vil termografere.

En professionel termografioperatør bør have en god byggeteknisk viden og erfaring i at kunne besigtige, gennemgå og undersøge bygninger/bygningskonstruktioner og via disse metoder kunne uddrage og dokumentere fundne fejl, mangler, årsagssammenhænge og beskrive forslag til afhjælpning.

En bygningstermografering kan aftales gennemført som en total undersøgelse. Det vil sige baseret på både en udvendig og indvendig termografering, nærmere besigtigelse og undersøgelse samt rapportering. Bygningstermograferingen kan naturligvis også aftales gennemført som en delundersøgelse af en mindre bygnings- eller konstruktionsdel, og resultatet kan gives på stedet.

Vigtigt at vide vedr. energimærkning af din bolig

Morten Juel: Udgivet den 30.april 2014, opdateret april 2023

​Energimærke på sommerhus

Ofte bliver vi stillet det spørgsmål skal der energimærke på sommerhus.

Medmindre der er tale om nyopførsel jf. "bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser af bygninger",

er svaret på dette NEJ.

Her en liste over det der ikke skal energimærke på:

Bygninger, der ifølge registrering i BBR anvendes til følgende formål, er undtaget fra krav om energimærkning:

 1. Bygninger, der anvendes til gudstjenester og andre religiøse formål (410).
 2. Sommerhus (510), medmindre der er tale om nyopførelse jf. § 18.
 3. Kolonihavehus (540).
 4. Garage med plads til et eller to køretøjer (910).
 5. Carport (920).
 6. Udhus (930).
​​

Følgende kategorier af bygninger er undtaget fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR:

 1. Fritliggende bygning med et samlet etageareal på under 60 m2.
 2. Bygning, der sælges med henblik på nedrivning.
 3. Bygning, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m2 og højst udgør 25 pct. af det samlede etageareal
 4. Bygning, som er fredet efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.
 5. Bygning, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg eller klimaskærm

Det er også vigtig at vide at selvom der i dit energimærke står at det er gyldigt i 5, 7 eller 10 år kan der være forhold der gør at det ikke længere er gyldigt!

Et energimærke mister nemlig sin gyldighed når eller hvis der er lavet til og ombygninger som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne.

Det er klima-, energi- og bygningministeren der fastsætter de nærmer regler herom.

Husk også at det påhviler dig som udlejer af en ejendom at sørger for at der er ud arbejdet et energimærke for ejendommen.​

​I dag er det ikke muligt at sætte sin ejendom til salg uden at der foreligger et energimærke på ejendommen. Det gælder OGSÅ ved privat salg af ejendommen.

​​

Byggesagkyndig

Lad Juels Consult gennemgå din bolig med et huseftersyn

Morten Juel: Udgivet den 13. januar 2014

Et huseftersyn kan bruges ved købergennemgang til dig som køber eller som et førsyn til dig som sælger

Huseftersynet består i, at jeg besigtiger dit hus ind- og udvendigt og noterer eventuelle skader, fejl og mangler, eventuelt med baggrund i en udarbejdet tilstandsrapport. Eller med henblik på at lave en tilstandsrapport til salg af din bolig, her kalder vi det et førsyn.

Det giver det dig et samlet overblik over de forventede omkostninger du kan forvente ved køb eller salg af bolig.

Ved en købergennemgang sker gennemgangen på stedet, hvorefter der gives en skriftlig eller mundtlig redegørelse.

Ved et førsyn kommer der en skriftlig rapport.

 • Ved en købergennemgang får du som køber, et totalt overblik over ejendommens stand og et bedre indblik i din langsigtede økonomiske situation, og hvad der skal til for at vedligeholde eller udbedre konkrete skader på din nye bolig.
 • ​En købergennemgang af boligen sker til fast timepris jf. min prisliste. En købergennemgang koster typisk mellem 3-5.000,- kroner inkl. moms.
 • Et førsyn/huseftersyn kan danne baggrund for tilstandsrapporten.
 • En tilstandsrapport koster fra 3.995,- kroner inkl. moms og kørsel. alt afhængig af alder på huset samt størrelsen på dette.
 • Et førsyn koster fra 3.125,- kroner inkl. moms
 • Vedligehold dit hus. Få besøg af bygningssagkyndig og fagekspert Morten Juel. Jeg har ekspertisen til at kaste det kritiske blik på drømmehuset. Jeg kan hjælpe dig med at vurdere, om boligen er i en ordentlig stand og vil kunne matche dine boligbehov i mange år fremover.
 • En faglig gennemgang af boligen sker til fast timepris jf. gældende prisliste

Uanset om du skal, købe sælge eller ønsker uvildig fagekspertise til vedligehold din bolig så kontakt Juels Consult.


Her noget af alt det du kan få hjælp til hos Juels Consult

 • Jeg gennemgår boligen sammen med jer

 • Gennemgang af tilstandsrapporten, hvad skal du være opmærksom på ved køb og salg

 • Gennemgang af energirapport

 • Energimærkning af boligen
 • Forklaring til betydning af fremtidig forsikringsdækning evt. forsikringstilbud
 • Skriftligt forslag til en vedligeholdelsesplan
 • En beskrivelse af skader og mangler, samt metoder til udbedring og et økonomisk overslag
 • Du får indsigt i vedligeholdelse og forebyggelse af skader til gavn for dit hus samt overblik over økonomien
 • Få overblik over den løbende vedligeholdelse og økonomi i din bolig
 • Du får et overblik over de typiske skader du bør være ekstra opmærksom på
 • Du får idé over om hvilken sværhedsgrad der er tale om, og om skaderne måske er noget du kan klare selv eller noget du skal have en fagmand til at klare
 • Hjælp til at sikre din boligs værdi mange år fremover.

Rådgivning Holbæk

De nye regler har ikke hjulpet boligkøberne

Udgivet den 6. november 2013 22:10

De lidt mere end et år gamle regler om tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer har hverken gjort det lettere eller mere trygt at købe hus. Derfor skal du som boligkøber stadig være vågen og yderst kritisk, inden du skriver under på din købsaftale.

1.maj 2012 blev der indført nye krav til indholdet i tilstandsrapporten, og kravene til standarddækningen blev udvidet i ejerskifteforsikringen. Hensigten med de nye krav var blandt andet at give boligkøberne et mere realistisk billede af husets, og særlig tagets, restlevetid og samtidig sikre boligkøberne bedre mod skader, fejl og mangler på huset.

Men de nye krav, har ikke gjort det hverken lettere eller mere trygt at være boligkøber. Der er stadig god grund til at tage en professionel bygningssagkyndig med ud til det hus som man overvejer at købe, og se kritisk på, hvad ejerskifteforsikringen reelt dækker, inden man skriver under. Juels Consult kan her hjælpe dig med en købergennemgang af ejendommen.

Som køber skal du blandt andet være opmærksom på at restlevetiden på taget der fremgår af tilstandsrapporten alene er baseret på et tabelopslag, og ud fra den del af taget der er i den dårligste stand.

Det kan også af denne grund være en rigtig god investering at have en byggesagkyndig med ude til hjælp med at vurdere de faktiske forhold​

Husk også at kontrollere ejerskifteforsikringen for forbehold.

Hvis man indhenter tilbud fra forskellige forsikringsselskaber, så skal man sørge for at sammenligne forbehold i forsikringstilbuddene, samtidig med når man sammenligner priser, der er også her ofte sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Ofte kan det være en god idé at vælge det forsikringsselskab, hvor man har sine andre forsikringer, det gælder også selvom det måske er dyrere end andre tilbud.

Husk at en ejerskifteforsikring er til gavn for begge parter (køber/sælger), da køber dækkes økonomisk ind ved eventuelle skjulte skader, fejl og mangler. Samtidig med at køber med tilstandsrapporten og el-rapporten, får en professionel vurdering af ejendommens sundhedstilstand.

Ved at bruge huseftersynsordningen frigøres sælger derimod for sit økonomiske ansvar i forbindelse med eventuelle skjulte skader, fejl og mangler ved ejendommen, der ikke fremgår af rapporten.

Det er vidst det vi kan kalde en Win-Win.

Det er derfor også vigtig at understrege at ved en rapport med få fejl er der ekstra grund til at få tegnet en ejerskifteforsikring. Forsikringen dækker jo netop de forhold der IKKE står i rapporten og burde have været blevet opdaget ved huseftersynet.

Juels Consult kan hjælpe dig hvad enten du er køber eller sælger af ejendom.​

Køberrådgivning i Roskilde

En købergennemgang er en god investering

Morten Juel: Udgivet den 2. september 2013 23:00

Købere og specielt førstegangskøbere kan med fordel rådføre sig med uafhængig boligrådgivning

Kombinationen af historisk lave boligrenter og et kæmpe udbud af huse til salg gør det i disse år muligt at erhverve drømmeboligen.

Efteråret er lige startet og det er en god tid at kigge på ny bolig og der begynder at være gode tal i branchen der viser stigende salg og der bliver mange steder sat skub i fremvisningen af boligerne.

Og der er rigtig meget at kigge på, og noget for enhver pengepung og smag, viser tal fra boligbranchen.

Men der er mange faldgruber, som køberne skal styre udenom, så huskøbet ikke bliver en grim overraskelse.

- Mange købere har et udmærket overblik over, hvor de vil bo, og hvad deres økonomi nogenlunde giver mulighed for. Men når det kommer til boligens beskaffenhed og nødvendige investeringer i årene fremover kommer mange lidt til kort, her er det en rigtig god ide at have en bygningssagkyndig med til en købergennemgang, inden beslutningen bliver taget.

Særligt har mange førstegangs købere stor glæde af at have en proffesionel bygningssagkyndig med ud og besigtige den nye drømmebolig ved en købergennemgang.​

Som førstegangskøbere kan man let fare vild i tilstandsrapporter, ejerskifteforsikringer, energimærkning, sælger-ansvar og el-eftersyn. Der er mange udfordringer på boligmarkedet, som også de senere år er blevet reguleret af den nye lovgivning.

- Lovgiverne har jo bestræbt sig på at lave nogle regler, som skal komme sælgere og køberne til hjælp. Man har indført forskellige ordninger, som skal gøre købet så gennemsigtigt som muligt. Men mange huskøbere er ikke helt dus med de enkelte elementer i bolighandlen.

Køber farer let vild, og det kan i nogle tilfælde blive en ret så bekostelig affære hvis ikke man har overblik over de udgifter der meget vel kan komme i de første år.

Det handler også om at blive dus med sit nye drømme hjem, og kommer man eks. fra en mindre lejlighed har man ikke altid overblik over de udgifter der vil komme til nødvendig vedligeholdelse eller overblik over de bemærkninger der måske er nævnt i tilstandsrapporten og energimærket.

Derfor anbefaler jeg altid at man allierer sig med en uafhængig byggesagkyndig, før man skriver under på handlen, eller tager den endelige beslutning.

Juels Consult gennemgår boligen sammen med køber og forklarer, hvad tilstandsrapportens bemærkninger konkret betyder. købergennemgangen er med til at give boligkøbere et overblik over alt det byggetekniske, så du som køber undgår ubehagelige overraskelser.​

Tilstandsrapport, også ved dødsbo

Morten Juel: Udgivet den 14. august 2013 17:48

Du skal bruge en tilstandsrapport og et el-eftersyn, hvis du som sælger af en bolig vil kunne fraskrive dig det 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler ved din bolig.

Også i forhold til salg af dødsbo er det vigtigt at have fået udfærdiget en tilstandsrapport (og et el-eftersyn). Men det er ikke lovpligtigt at få udarbejdet en tilstandsrapport og el-eftersyn. men det er en mulighed man har som sælger.

Tilstandsrapporten har det formål at oplyse købere om eventuelle mangler ved huset og er sammen med el-eftersynet nødvendig for at der kan blive tegnet en ejerskifteforsikring.

Tilstandsrapporten fortæller om husets tekniske forhold, og om huset er bygget ordentligt, hvilken stand boligen er i, og så videre.

Tilstandsrapporten tager ikke forhold for eventuelle installationer ud over huset, ydre forhold indbo og så videre.

Hele systemet med huseftersynsordningen, bygger på, at når køber har fået disse rapporter fra sælger inden købsaftalens indgåelse, så ved køber præcis i hvilken stand boligen er, og køber har endvidere mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, for at sikre sig imod at boligen alligevel måtte vise sig at være i ringere stand end beskrevet i rapporterne.

Når en afdød efterlader sig et hus som arvingerne ønsker at sælge er der ofte spekuleret over om man skal have udfærdiget en tilstandsrapport eller ej.

Det bliver spekuleret i om arvingerne som sælger af huset kan sælge huset som beset med fuldstændigt ansvarsfraskrivelse. Det må siges at være særdeles tvivlsomt.

Hvis ikke der er udarbejdet en tilstandsrapport og el-eftersyn på ejendommen kan boet ifalde er erstatningsansvar for de fejl og mangler, der kunne være. Ansvaret er altså gældende som ved en almindelig hushandel.

Et afsluttet dødsbo kan således også blive genåbnet hvis det viser sig at der er fejl og mangler som køber ikke var blevet gjort opmærksom på. For at fraskrive sig dette ansvar bør der derfor udfærdiges en tilstandsrapport og en el-eftersyns rapport, sammen med tilbud på en ejerskifteforsikring​

vedligeholdelsesplan - køberrådgivningtag undtaget pga sne i tilstandsrapporten

Det er derfor vigtigt at notere sig at det ikke er nok for sælger bare at udlevere en tilstandsrapport og el-eftersyns rapport.

Rapporterne skal være udleveret til sælgere inden købsaftalens underskrift, rapporterne skal være gældende.

Der skal samtidig udleveres et tilbud på ejerskifteforsikring hvor sælger skriftligt skal erklærer at ville betale halvdelen af forsikringspræmien.

Husk at køber ikke har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring uden en tilstandsrapport og el-eftersyn vedr. ejendommen. Som køber står man derfor dårligt i forhold til købet uanset om der er tale om et dødsbo eller almindelig huskøb, hvis ikke der er udarbejdet de nødvendige rapporter. Det er i købers interesse at få rapporterne - men da sælger skal betale pengene bliver rapporterne i få tilfælde sparret væk.

Men som det fremgår kan det som udgangspunkt ikke betale sig for sælger at spare tilstandsrapporten og el-eftersynet, da sælger i modsat fald hænger på sit 10 årige erstatningsansvar.

Husk at en tilstandsrapport ikke må være mere end 6 måneder gammel), på tidspunktet hvor den udleveres til køber (el-eftersyn 12 måneder).

Mange sælgere vælgere først at få udarbejdet rapporterne når de har en køber på hånden. Det er ikke hverken forkert eller ulovligt men det indebærer en risiko for at forhandlingerne kan gå i stå.

Husk at fornyelse af tilstandsrapporten indenfor den første 12 måneder sker til nedsat pris, herved er tilstandsrapporten reelt gældende i op mod 18 måneder, indenfor denne tid kan langt de fleste boliger nå at blive solgt.

Jeg vil derfor altid anbefale sælger at have alle de relevante rapporter klar til når køber melder sig.

Der er desuden mange penge at spare ved at få udarbejdet rapporterne samtidigt med energimærket, så er man helt klar når køber melder sig.​

Vurder din bolig med en købergennemgang

Forbedre din boligs energimærke - isoler din bolig

Udgivet den 10. juli 2013 10:40

Hvorfor isolere sin bolig det er både dyrt og besværligt!

Det korte svar på det er nej.

Lige nu er der rigtig mange penge at spare ved at få isoleret sin bolig. Udover håndværkerfradraget hvor man kan trække 1/3 af isolatørens arbejdsløn fra i skat ydes der fra de fleste steder et tilskud på op til 38 øre pr. sparet kWh. pr. kvm pr. år.

Det betyder en samlet besparelse for et almindeligt parcelhus på 120 kvm på mellem 5-10.000,- kroner, for det udførte arbejde der koster mellem 20-30.000,- kroner.

I regnestykket er regnet med 250 mm isolering på loft og 80 mm i hulmur, og 2 voksne over 18 år (der kan trække fradraget fra).

Hertil skal så lægges en årlig besparelse på varmeudgiften på 20-50%, svarende til 5-10.000,- kroner.

Talen er selvfølgelig skønsmæssige og en egentlig beregning af din ejendom bør efterberegnes. Men i langt de fleste tilfælde vil investeringen have tjent sig selv hjem i løbet af 3-5 år​

Udover besparelsen vil man opnå en betydelig stigning af komforten ved at indeklimaet bliver betydeligt bedre:

Varmere rum, man kan skrue mærkbart ned for termostaten på radiatorer, varme gulve og vægge, mindre/ingen kondens i vinduerne.

​Inden du går i gang så husk altid at undersøg et alternativ isoleringsprodukt nøje og få en seriøs dokumentation om produktet inden du går i gang.

- OG vigtigst af alt sørg for at det er en godkendt isolatør der skal udfører arbejdet, der er medlem af en godkendt garantiordning.

Tilbage er kun at finde ud af hvilken type isolering der skal bruges. Alt efter hvor, og hvor meget der skal isoleres er der fordele og ulemper ved begge.

De mest anvendte er mineraluld hvor stenuld er den mest brugte. Det er også muligt at bruge papiruld som i dag er blevet væsentligt bedre end tidligere og prismæssigt meget konkurrence dygtigt.

Ved en købergennemgang eller et almindelig huseftersyn gennemgår vi rentable besparelser og valg af isoleringstype baseret på det gældende energimærke af ejendommen.

Kend dine rettigheder

Udgivet den 25. juni 2013 10:53

​Huseftersynsordningen har siden ordningens start 1. januar 1996 måtte ligge ryg til megen kritik gennem årene. Det er desværre fortsat en holdning vi som bygningssagkyndig af og til må lægge øre til.

​Der er sket meget på de 17 år ordningen har eksisteret og mange regler er blevet ændret gennem tiden. Netop fordi en del af kritikken har været velbegrundet. Men som køber eller sælger i dag er det en rigtig god ide at bruge huseftersynsordningen og 95% af alle bolighandler sker da også ved hjælp af huseftersynsordningen.

​Men husk at du kan klage, hvis du har lidt tab på grund af forkert eller manglende rådgivning fra din professionelle rådgiver. Du kan også klage, hvis du mener, at rådgiveren har ydet for lidt i forhold til prisen. Din klage kan føre til erstatning eller nedslag i rådgiverens pris.

​En bestående myte er at når den bygningssagkyndige har besigtiget huset så er der ikke mere at gøre og det er den bygningssagkyndige selv der skal rette sine egne fejl. Det er korrekt at en klage over en bygningssagkyndigs arbejde altid skal rettes mod den udførende bygningssagkyndige før man kan gå videre med sagen. Har man lavet en fejl er det vel også meget rimeligt at man får muligheden for at rette op på fejlen. Men det er ikke korrekt at sagen behøver stoppe der. Hvis du fortsat ikke er tilfreds med det udførte arbejde kan du klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

​Det er heller ikke alle og enhver der kan blive bygningssagkyndig og vi er til stadighed underlagt en stram kvalitetskontrol (teknisk revision). Teknisk revision skal sikre at den bygningssagkyndige til stadighed lever op til de krav som stilles til en bygningsgennemgang. På boligejer.dk (konsulentsøgning), kan du altid se om den bygningssagkyndige er beskikket og har fået bøder eller påtaler. Fremkommer den sagkyndige ikke af listen er han altså IKKE beskikket.

​Et krav til både Ejendomsmæglere, bygningssagkyndige og advokater er at de har en ansvarsforsikring. Forsikringen kan dække tab, som rådgiverne har forårsaget under bolighandlen.

​En anden myte er at forsikringsselskaberne alligevel aldrig erstatter noget så hvorfor tegne en ejerskifteforsikring. Som taksator gennem mange år kan jeg kun sige at det er helt forkert, og det for mange selskaber har været særdeles svært at tjene penge på at tegne en ejerskifteforsikring. Og selvom det måske ikke er rart at høre så er forsikring en forretning der i sidste ende skal give et overskud.

Nå det er sagt, er det også vigtigt at vide som køber, at den forsikring man tegner også er god og dækkende. Forsikringen skal netop jo dække de skader som man ikke havde påregnet da man købte et nyt hus. Og altså ikke synlige skader og/eller skader som fremgår af tilstandsrapporten. Og her er ejerskifteforsikringen en rigtig god ide. Og husk at brugt hus er ikke et nyt hus, og der vil altid være punkter der kan forbedres eller der skal vedligeholdes. Det gælder også nye huse. At der er anmærkninger i en tilstandsrapport er derfor ikke det samme som at det er et dårligt hus med mange skader, og prisen er oftest på forhånd sat efter den slidtage/skader der er på huset.

En tilstandsrapport er således ikke beregnet som et redskab til at forhandle om prisen med sælger​

En gyldig tilstandsrapport skal være udarbejdet af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. De nærmere regler om beskikkelse og virksomheden som bygningssagkyndig fremgår af lov om beskikkede bygningssagkyndige og bekendtgørelse om huseftersynsordningen. Beskikkelsen som bygningssagkyndig er personlig og i modsætning til f.eks. energimærkeordningen er der ikke en offentlig firmacertificering. Den beskikkede bygningssagkyndige er derfor personligt ansvarlig for eventuelle ansvarspådragende handlinger/forsømmelser. Kvaliteten af den bygningssagkyndiges arbejde og vurderingen af, om der er begået fejl vurderes alene ud fra retningslinjerne i håndbog for bygningssagkyndige og den praksis, der er opbygget i den løbende kvalitetskontrol (teknisk revision) af tilstandsrapporter og ved behandling af forbrugerklager over tilstandsrapporter.

Den bygningssagkyndiges ansvarsforsikring skal dække mindst 5 år efter den overtagelsesdato der er aftalt mellem sælger og køber. Dog kan forsikringen højst dække 6 år fra tilstandsrapportens datering. Som køber og sælger er du altså rigtig godt hjulpet mange år frem.

​Herunder kan du finde vej til dine klage muligheder:

Bygningssagkyndige:

​​

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige behandler klager over tilstandsrapporter, der er udfærdiget under huseftersynsordningen. Klageskemaet kan hentes på hjemmesiden www.husklage.dk.

Ejendomsmæglere:

​Klager over ejendomsmæglerens salær eller spørgsmål om erstatning skal gå til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S.: www.ejendomsmaeglernaevnet.dk Klager over en ejendomsmægler, der har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik skal gå til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere: www.dnfe.dk

​Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere er en uafhængig administrativ klageinstans, som behandler klager over ejendomsmæglere, der ikke har overhold deres forpligtelser i henhold til lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik. Nævnet består af en formand, som er dommer, og derudover 6 medlemmer, som er repræsentanter for forbrugere, ejendomsmæglere og uafhængige sagkyndige.

Energimærkekonsulenter:

Klager over energimærkning behandles af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger for Energistyrelsen, og det er Energistyrelsen, som afgør sagen. Klagen skal sendes til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger

Energimærkningsrapporten, du klager over, må ikke være over 1 år gammel.

Forsikringsselskaber:

Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København K.: www.ankeforsikring.dk

Fri og uafhængig bygningssagkyndig

Udgivet den 21. maj 2013 21:54

Juels Consult tilstræber altid at være fri og uafhængig, dette sikrer at mine kunder altid får det bedste produkt og kvalitet til den bedste pris.

Du kan finde mit materiale her på hjemmesiden, eller hos din lokale ejendomsmægler.

Du er også altid velkommen til at kontakte mig på mobil
30 74 53 71 eller på mail: mju@juelsconsult.dk

Ejendomsmægleren må ikke henvise direkte til en bygningssagkyndig men har pligt til at oplyse dig hvem der kører i det område du skal købe eller sælge bolig.

Ved at bestille tilbud på ejerskifteforsikring (og Tilstandsrapport, El-eftersyn og energimærke) direkte gennem Juels Consult undgår du de fordyrende mellemled det er at bestille rapporterne gennem ejendomsmægleren.

Det er derfor en stor glæde at kunne fortælle at Juels Consult nu har aftale med 3 forskellige forsikringsselskaber.

Du her kan læse mere om selskaberne:

Frida Forsikring fridaforsikring.dk

Dansk Boligforsikring danskboligforsikring.dk

Husejernes Forsikring (ikke længere aktiv)​

At Juels Consult arbejder med en bredvifte af både ejendomsmæglere og forsikringsselskaber er med til at sikre at de udarbejdede rapporter altid er leveret med den højeste kvalitet der er i markedet. Juels Consult arbejder for at højne branchens omdømme og uafhængigheds princippet sikrer dig mod dårlige rapporter med fejl og mangler.

Juels Consult er selvfølgelig medlem af FUBE (Frie Uafhængige Byggesagkyndige og Energikonsulenter). Fube.dk arbejder på at gøre branchen troværdig ved at skabe lige markedsvilkår for alle aktører i branchen, for herved at skabe forbrugersikkerhed, både for sælger og køber.

Husk at en ejerskifteforsikring er til gavn for begge parter, da køber dækkes økonomisk ind ved eventuelle skjulte skader, fejl og mangler og med tilstandsrapporten og el-rapporten, får en professionel vurdering af ejendommens sundhedstilstand Ved at bruge huseftersynsordningen frigøres sælger derimod for sit økonomiske ansvar i forbindelse med eventuelle skjulte skader, fejl og mangler ved ejendommen. Det er vidst det vi kan kalde en Win-Win.

Husk at Dækningsperioden ifølge loven skal være på mindst 5 år, men forsikringen kan også tegnes for en 10 årige periode. Dette tilvalg vil Juels Consult altid anbefale køber.

Men husk sælger er kun forpligtiget til at betale halvdelene af den 5 årige dækning​

Energimærke også hvis du skal udleje eller leje en bolig

Udgivet den 10. maj 2013 00:55

Vidste du at du også skal have styr på energimærket af din ejendom hvis du skal leje den ud og altså ikke kun ved salg?

Det gælder også hvis du har en flerfamilies ejendom.

Energimærket er lovbefalet i forbindelse med udlejning eller salg af boliger samt i forbindelse med om og tilbygning eller ved nybyggeri.

Som lejere har du altså krav på at få udleveret det energimærke der skal være udført på den ejendom du er lejer i.

Energimærket kan dokumenter de udgifter du kan forvente at have til opvarmning af det hus eller lejlighed du lejer dig ind i.

Energimærkningen er oplysninger om ejendommenes forbrug af varme og forslag til forbedringer. Beregningsgrundlaget for energimærkningen er uafhængig af brugervaner. Herved giver energimærkningen mulighed for, at sammenligne forskellige ejendomme på et objektivt grundlag​

Juels Consult vil anbefale at du få udført et energimærke sammen med udførslen af tilstandsrapporten og el-eftersynet

Hele formålet med en energimærkning er at synliggøre boligens energiforbrug, og fokusere på de muligheder der er for kunne at spare energi, hvis man eksempelvis foretager ekstra isolering eller isætter termovinduer i boligen.

Energimærkningen er opdelt i to dele:

1. En vurdering, der viser, hvor store boligens energiudgifter er, eksempelvis til olie, gas, fjernvarme, el og vand.

2. Et besparelsesforslag, der anviser de forbedringer, der er økonomisk rentable at gennemføre på boligen.

Et energimærke af en helårsbolig gælder i 7 eller 10 år, og må gerne genbruges hvis boligen skal sælges igen inden for de 7/10 år. Energimærkningen mister sin gyldighed, når eller hvis man laver ændringer der påvirker ejendommens energiforbrug.

Juels Consult udarbejder også energimærker ved mindre fleretagesejendomme til favorable priser. Ring eller skriv på pris for netop din ejendom.​​​

Juels Consult vil anbefale at du få udført et energimærke sammen med udførslen af tilstandsrapporten og el-eftersynet

Hele formålet med en energimærkning er at synliggøre boligens energiforbrug, og fokusere på de muligheder der er for kunne at spare energi, hvis man eksempelvis foretager ekstra isolering eller isætter termovinduer i boligen.

Energimærkningen er opdelt i to dele:

1. En vurdering, der viser, hvor store boligens energiudgifter er, eksempelvis til olie, gas, fjernvarme, el og vand.

2. Et besparelsesforslag, der anviser de forbedringer, der er økonomisk rentable at gennemføre på boligen.

Et energimærke af en helårsbolig gælder i 7 eller 10 år, og må gerne genbruges hvis boligen skal sælges igen inden for de 7/10 år. Energimærkningen mister sin gyldighed, når eller hvis man laver ændringer der påvirker ejendommens energiforbrug.

Juels Consult udarbejder også energimærker ved mindre fleretagesejendomme til favorable priser. Ring eller skriv på pris for netop din ejendom.​​​

Tal fra branchen viser at en tilstandsrapport og energimærke gennem mægler og forsikringsselskab typisk koster 11-14.000,- kroner inkl. moms for et hus på 100-199 kvm.

Ved at bestille dine rapporter direkte gennem en uafhængig bygningssagkyndig sparer du ofte mellem 30-40%, da du undgå alle de fordyrende mellemled.

Hos Juels Consult koster det, lige nu, fra 7.580-8.019,- Kroner inkl. moms, for et hus på 100-199 kvm, alt efter husets alder, det svarer til en besparelse på 31-43%.

Kontakt Juels Consult for et godt tilbud vedr. lige netop din bolig.

tilstandsrapport Sjælland

Skal du købe, sælge eller blot vedligeholde dit hus så kontakt Juels Consult

Morten Juel: Udgivet den 11. april 2013 19:00

Lad Juels Consult gennemgå din bolig med et huseftersyn.

Huseftersynet består i, at jeg besigtiger dit hus ind- og udvendigt og noterer eventuelle skader, fejl og mangler, eventuelt med baggrund i en udarbejdet tilstandsrapport (eller med henblik på at lave en tilstandsrapport til salg af din bolig).

Ved et huseftersyn sker gennemgangen på stedet, hvorefter der gives en skriftlig eller mundtlig redegørelse.

 1. Ved en købergennemgang får du som køber, et totalt overblik over ejendommens stand og et bedre indblik i din langsigtede økonomiske situation, og hvad der skal til for at vedligeholde eller udbedre konkrete skader på din nye bolig.
  ​- En købergennemgang af boligen sker til fast timepris jf. prislisten. En købergennemgang koster typisk mellem 3-5.000,- kroner inkl. moms.
 2. Et huseftersyn danner baggrund for tilstandsrapporten som grundlag for tilstandsrapporten.
  ​- En tilstandsrapport koster fra 4.375,- kroner inkl. moms og kørsel
 3. Vedligehold dit hus. Få besøg af bygningssagkyndig og fagekspert Morten Juel. Jeg har ekspertisen til at kaste det kritiske blik på drømmehuset. Jeg kan hjælpe dig med at vurdere, om boligen er i en ordentlig stand og vil kunne matche dine boligbehov i mange år fremover.
  ​- En faglig gennemgang af boligen sker til fast timepris jf. prislisten

Uanset om du skal, købe sælge eller ønsker uvildig fagekspertise til vedligehold din bolig så kontakt Juels Consult.

Her noget af alt det du kan få hjælp til hos Juels Consult

 • Jeg gennemgår boligen sammen med jer
 • Gennemgang af tilstandsrapport, hvad skal du være opmærksom på ved køb/salg
 • Gennemgang af energirapport
 • Forklaring til betydning af fremtidig forsikringsdækning evt. forsikringstilbud
 • Skriftligt forslag til en vedligeholdelsesplan
 • En beskrivelse af skader og mangler, samt metoder til udbedring og et økonomisk overslag.
 • Du får indsigt i vedligeholdelse og forebyggelse af skader til gavn for dit hus samt overblik over økonomien.
 • Få overblik over den løbende vedligeholdelse og økonomi i din bolig.
 • Du får et overblik over de typiske skader du bør være ekstra opmærksom på
 • Du får idé over om hvilken sværhedsgrad der er tale om, og om skaderne måske er noget du kan klare selv eller noget du skal have en fagmand til at klare.
 • Hjælp til at sikre din boligs værdi mange år fremover.

 • Så kontakt Juels Consult

sælger rådgivningkøberrådgivningrevne i sokkel i tilstandsrapporten

Kontakt​oplysninger

Morten Juel:

JC Boligsyn ApS

JC-Estimate ApS

Lyndbyparken 17, Kr. Hyllinge

Klik her for rutevejledning

Telefon: 30 74 53 71

Om ​firmaet

JC Boligsyn ApS  og JC-Estimate ApS er søster selskaber og ejet af Juels Consult Holding ApS V/Morten Juel.

Læs mere på siden profil.

JC Boligsyn ApS, CVR​: 41031425

JC-Estimate ApS,  CVR: 43338374