Tilstandsrapport, jeg dækker hele Sjælland

​I forbindelse med køb/salg af huse er der en række rapporter og forsikringsforhold, som skal være på plads. Juels Consult sørger for udarbejdelse af alle disse. Et af de centrale dokumenter er tilstandsrapporten der sammen med El-installationsrapporten er en forudsætning for at der kan gives et tilbud på en ejerskifteforsikring.

Med Juels Consult vil du have den samme konsulent tilknyttet under hele forløbet. Der er DIN garanti for en kort ekspeditionstid, hvor tryghed, faglighed og gennemsigtighed er nøglebegreber.

En professionel gennemgang af boligen, er din sikkerhed for at handlen er i orden. 

Tilstandsrapporten er en rapport, der beskriver alle skader på ejendommen. Dette inkluderer også forhold, som kan udvikle sig til mere alvorlige skader, hvis ikke der bliver gjort noget ved dem rettidigt.

​I en tilstandsrapport, anføres, udover de nævnte skader, en hustypebeskrivelse for den pågældende ejendomstype samt en angivelse af tagets forventede levetid, baseret på tabel-opslag.

Tilstandsrapportens formål er at beskrive, i hvilket omfang bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende, intakt bygning af samme alder.

​Tilstandsrapporten er således vigtig for både sælger og køber, da den beskriver ejendommens tilstand. Dette er alt sammen fastsat i huseftersynsordningen.

Du kan ved at følge dette link se en lille film som boligejer.dk har lavet om huseftersynsordningen.

Vær opmærksom på at en beskikket bygningssagkyndig er helt uvildig af den enkelte sag og ikke har, eller må have nogen økonomisk/eller anden, interesse i den enkelte ejendom. Ønsker du derfor en gennemgang af boligen med forslag til forbedring inden et salg, kan det være en god ide at få udført et huseftersyn/førsyn inden udarbejdelsen af tilstandsrapporten.

Tilstandsrapport og el-eftersynsrapport er ikke lovpligtige ved hussalg, men rapporterne er vigtige for sælger, da de er medvirkende til at fritage sælger for det 10-årige sælger-ansvar. For at fraskrive sælger det 10-årige sælgeransvar kræves, at sælger fremlægger en tilstandsrapport og en el-eftersynsrapport. Dette danner grundlaget for tilbuddet om en ejerskifteforsikring. Uden en ejerskifteforsikring kan køber kræve erstatning for eventuelle skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter ejendomshandlen.

Tilstandsrapporten udarbejdes på baggrund af huseftersynet, som er en visuel gennemgang af synlige og alment tilgængelige bygningsdele, ind- og udvendigt på ejendom-men. Der kan derfor være skader, som den bygnings-sagkyndige ikke har mulighed for at opdage - og som af denne grund ikke bliver registreret i tilstandsrapporten.

Det er den slags skader, som dækkes af ejerskifteforsikringen, og derfor anbefaler jeg kraftigt, at der tegnes en sådan.

Oplysningerne i tilstandsrapporten kan desuden bruges af køber til budgetplanlægning over arbejde, der skal udføres efter købet af ejendommen eller af sælger inden salget.

Tilstandsrapportens gyldighed er 6 måneder. Ved indgåelse af en købsaftale må tilstandsrapporten højst være 6 måneder gammel.

Er tilstandsrapporten mere end 6 måneder gammel, betragtes den som forældet og skal fornys.

Fornyelse af tilstandsrapporten sker til nedsat pris.

Send en e-mail til mju@juelsconsult.dk Jeg kører fra Lyndby mellem Roskilde og Holbæk og dækker hele Sjælland.

Eks. på utæt tagnedløb ved fladttag​

BESTIL DINE RAPPORTER HER!

BESTIL

 
 
 
 
 
Ønskede rapporter * 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Medlem af:

Info

Juels Consult v/Morten Juel, udfører tilstandsrapport, energimærke og købergennemgang til fair og konkurrencedygtige priser.

CVR: 20653043

Kontakt

Lyndbyparken 17, 4070 Kr. Hyllinge