El-eftersyn

El-eftersyn er nu en del af huseftersynsordningen.

Derfor skal der foretages et el-eftersyn sammen med tilstandsrapporten, når du sælger din ejendom med ejerskifteforsikring.

Udvidelse af huseftersynsordningen med el-eftersyn giver sælger mulighed for at fraskrive sig sit sælgeransvar, også for ulovlige el-installationer, når boligen handles.

Du bør sikre dig, at el-eftersynet udføres af fagligt kompetente personer med indgående viden om elektriske installationer.

Jeg udarbejder derfor ikke selv el-eftersynsrapporten.

Juels Consult er behjælpelig med at rette henvendelse til autoriseret elektriker, der kan udføre en kvalificeret rapport.​

Ved samlet bestilling vil det oftest være muligt at elektriker og sagkyndig besigtiger i det samme tidsrum.

El-eftersynsrapporten er gyldig 1 år efter udarbejdelsen. Er ejendommen ikke solgt inden for 1 år, skal el-eftersynsrapporten fornys. Ved fornyelsen skal der foretages et nyt el-eftersyn.​

Du kan på siden: "hvad betyder K'erne" se hvad der kan blive omtalt i din el-eftersynsrapport.

El-tjek eller el-eftersyn!?

El-eftersyn bliver af mange forvekslet med et el-tjek. Der er fagligt stor forskel på de to betegnelser.​

​Et El-tjek er ikke defineret af regler, men ofte bliver det dog udført efter samme skabelon som el-eftersynet.

Men der er ingen fast procedure for dette.

Du kan ikke bruge et el-tjek som bagrund for huseftersynsordningen da det ikke er underlagt denne lovgivning, sikkerhed og kontrol, og et El-tjek kan derfor ikke bruges i forbindelse med salg af din bolig.

Du bør derfor sikrer dig at når du forespørger på pris på el-eftersyns rapport at gennemgangen er gyldig i forbindelse med salg af din ejendom.

De tilbud du får, på el-eftersyn, gennem Juels Consult er selvfølgelig godkendt gennem huseftersyns ordningen, og kan danne bagrund for dit tilbud på en ejerskifteforsikring.

Som boligejer kan det være en rigtig god ide at få lavet et eltjek selvom du ikke skal sælge din bolig. Ved el-tjekket får du gennemgået de værste fejl og mangler og få gode råd til hvordan du lever op til gældende lovgivning og hvis der er problemer der kan forsage brand i de elektriske installationer vil du også blive gjort opmærksom på dette.​

BESTIL DINE RAPPORTER HER!

BESTIL

 
 
 
 
 
Ønskede rapporter * 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Medlem af:

Info

Juels Consult v/Morten Juel, udfører tilstandsrapport, energimærke og købergennemgang til fair og konkurrencedygtige priser.

CVR: 20653043

Kontakt

Lyndbyparken 17, 4070 Kr. Hyllinge