Læs mere om energimærke uden bygningsgennemgang

Automatmærke

Efter 1. marts 2011 er det muligt at udarbejde energimærkninger uden bygningsgennemgang for visse bygninger (såkaldte automatmærker).

Energimærkning uden bygningsgennemgang

At få et energimærke uden bygningsgennemgang et såkaldt automatmærke indebærer, at der udarbejdes en energimærkning for en bygning ud fra BBR-oplysningerne og de oplysninger, der tilvejebringes af ejeren, uden at bygningen gennemgås af energikonsulenten.

Energimærkning uden bygningsgennemgang kan dog kun gennemføres hvis bygningen opfylder følgende kriterier:​

 • Bygningen har BBRanvendelseskoderne 110 Stuehus til landbrugsejendom, 120 fritliggende enfamilieshus (parcelhus) og 130 række, kæde, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 • Er opført efter 1. januar i kalenderåret 25 år inden energimærkningen finder sted.
 • Krav om energimærkning af bygningen ved nyopførsel være overholdt. Hvis ansøgningen om byggetilladelsen er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller senere, skal bygningen energimærkes inden færdigmelding til kommunen. Hvis denne energimærkning ikke har fundet sted, kan bygningen ikke energimærkes uden bygningsgennemgang.
 • Varmeforsyningen er olie, naturgas, fjernvarme, el (herunder varmepumpe) og biobrændsel med centralvarmeanlæg. Det forudsættes, at hele varmeforsyningen hidrører fra en af de nævnte varmeforsyninger. Der tages således ikke hensyn til supplerende varmeinstallationer som fx solvarme, brændeovn, pejse og lignende.

​Energimærkningsrapporten for nyere bygninger, der energimærkes uden bygningsgennemgang, indeholder følgende elementer:

 • ​Bygningens energimærke
 • ​Bygningens grunddata
 • ​En beskrivelse af energibesparelser, der kan overvejes ved renoveringer eller udskiftning af bygningsdele

Bygnings energimærke: Indplacering på skalaen afhænger af bygningens opførelsesår og varmeforsyning.

Energibesparelsesforslag i energimærkning uden bygningsgennemgang omfatter:

Energibesparelser ved renovering eller reparation afhænger af bygningens opførelsesår, varmeforsyning og muligheder for konvertering.

Teksten til energibesparelserne er standardtekster. 

Teksterne vælges automatisk af indberetningsprogrammet ud fra:

 • Bygningens opførelsesår
 • ​Bygningens varmeforsyning
 • ​Mulighederne for tilslutning til fjernvarme eller naturgas.

Bestil dine rapporter her​

 
 
 
 
 
Ønskede rapporter *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Energimærke med bygningsgennemgang

En energimærkning hvor der foretages en bygningsgennemgang omfatter:

 • En standardiseret karakteristik af en bygnings energimæssige tilstand vurderet ud fra tilsvarende bygningers energiforbrug til opvarmning. Heri indgår energiforbruget til opvarmning og varmt brugsvand
 • ​En oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger ved renovering og ombygning.

Som det fremgår har et energimærke uden bygningsgennemgang ikke den samme detaljeringsgrad som et "rigtigt" energimærke hvor energikonsulenten har gået hele ejendommen igennem og registreret alle de faktiske forhold ved ejendommen.​ Ved et automatmærke får ejendommen alene sit mærke ud fra ejendommens opførelse og ud fra de krav der var gældende i bygningsreglementet ved ejendommens opførelse.

Det betyder også, at hvis der er tale om en ejendom, hvor der er foretaget væsentlige energimæssige forbedringer af huset siden opførelsen, vil jeg som energikonsulent altid anbefale at der udarbejde et energimærke med en bygningsgennemgang, et "almindeligt" energimærke.

her er detaljerings graden langt højre og energikonsulenten kan komme med relevante forbedrings forslag til lige netop denne ejendom.

Kontakt​oplysninger

Morten Juel:

JC Boligsyn ApS

JC-Estimate ApS

Lyndbyparken 17, Kr. Hyllinge

Klik her for rutevejledning

Telefon: 30 74 53 71

Om ​firmaet

JC Boligsyn ApS  og JC-Estimate ApS er søster selskaber og ejet af Juels Consult Holding ApS V/Morten Juel.

Læs mere på siden profil.

JC Boligsyn ApS, CVR​: 41031425

JC-Estimate ApS,  CVR: 43338374