Læs mere om tilstandsrapporter

JC Boligsyn ApS​ sørger for udarbejdelse af din tilstandsrapport og dit energimærke

Din lokale Bygningssagkyndig, midt på Sjælland, mellem Holbæk, Roskilde & Frederikssund.

I forbindelse med køb/salg af fast ejendom er der en række rapporter og forsikringsforhold, som skal være på plads, herunder bl.a. din-tilstandsrapport.

Tilstandsrapporten

Et af de centrale dokumenter ved salget af din bolig er tilstandsrapporten der sammen med El-installationsrapporten er en forudsætning for at der kan gives et tilbud på en ejerskifteforsikring.

Bygningssagkyndig Morten Juel er din lokale rådgiver i Lejre på Midtsjælland, mellem Holbæk, Frederikssund og Roskilde.​

Bygningssagkyndige Morten Juel

Med JC Boligsyn vil du have den samme konsulent tilknyttet under hele forløbet. Der er DIN garanti for en kort ekspeditionstid, hvor tryghed, faglighed og gennemsigtighed er nøglebegreber.

En professionel gennemgang af boligen, er din sikkerhed for at handlen er i orden.

Tilstandsrapporten er en rapport, der beskriver alle skader på ejendommen. Dette inkluderer også forhold, som kan udvikle sig til mere alvorlige skader, hvis ikke der bliver gjort noget ved dem rettidigt.​

​I en tilstandsrapport, anføres, udover de nævnte skader, en hustypebeskrivelser.​ for den pågældende ejendomstype samt en angivelse af tagets forventede levetid, baseret på tabel-opslag.

Tilstandsrapportens formål er at beskrive, i hvilket omfang bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende, intakt bygning af samme alder.

​Tilstandsrapporten er således vigtig for både sælger og køber, da den beskriver ejendommens tilstand. Reglerne for husgennemgangen er fastsat i huseftersynsordningen, og bliver kontrolleret af sikkerhedsstyrelsen. 

Du kan ved at følge dette link se en lille film som boligejer.dk har lavet om huseftersynsordningen.

Vær opmærksom på at en beskikket bygningssagkyndig er helt uvildig af den enkelte sag og ikke har, eller må have nogen økonomisk/eller anden, interesse i den enkelte ejendom. Ønsker du derfor en gennemgang af boligen med forslag til forbedring inden et salg, kan det være en god ide at få udført et huseftersyn/førsyn inden udarbejdelsen af tilstandsrapporten.

Bestil dine rapporter her​

 
 
 
 
 
Ønskede rapporter *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Når rådgivning omkring huskøb og hussalg bare skal være simpelt!

Jeg ser frem til også at høre fra dig!

Tilstandsrapport og el-eftersynsrapport....

er ikke lovpligtige ved hussalg, men rapporterne er vigtige for sælger, da de er medvirkende til at fritage sælger for det 10-årige sælger-ansvar. For at fraskrive sælger det 10-årige sælgeransvar kræves, at sælger fremlægger en tilstandsrapport og en el-eftersynsrapport. Dette danner grundlaget for tilbuddet om en ejerskifteforsikring. Uden en ejerskifteforsikring kan køber kræve erstatning for eventuelle skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter ejendomshandlen.

​Tilstandsrapporten udarbejdes på baggrund af huseftersynet, som er en visuel gennemgang af synlige og alment tilgængelige bygningsdele, ind- og udvendigt på ejendommen. Der kan derfor være skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage - og som af denne grund ikke bliver registreret i tilstandsrapporten.

Det er den slags skader, som dækkes af ejerskifteforsikringen, og derfor anbefaler jeg kraftigt, at der tegnes en sådan.

Oplysningerne i tilstandsrapporten kan desuden bruges af køber til budgetplanlægning over arbejde, der skal udføres efter købet af ejendommen eller af sælger inden salget.

Gyldighed

Tilstandsrapportens gyldighed er 6 måneder. Ved indgåelse af en købsaftale må tilstandsrapporten højst være 6 måneder gammel.

Er tilstandsrapporten mere end 6 måneder gammel, betragtes den som forældet og skal fornys.

Fornyelse af tilstandsrapporten, ved den samme konsulent, sker til nedsat pris.

Send en e-mail til mju@JC-Estimate.dk Jeg kører fra Lyndby mellem Roskilde og Holbæk og dækker hele Sjælland.

JC Boligsyn ApS. Når rådgivning omkring huskøb og hussalg bare skal være simpelt!

Eks. på utæt tagnedløb ved fladt tag​.​

Tilstandsrapport Frederikssund

Kontakt​oplysninger

Morten Juel:

JC Boligsyn ApS

JC-Estimate ApS

Lyndbyparken 17, Kr. Hyllinge

Klik her for rutevejledning

Telefon: 30 74 53 71

Om ​firmaet

JC Boligsyn ApS  og JC-Estimate ApS er søster selskaber og ejet af Juels Consult Holding ApS V/Morten Juel.

Læs mere på siden profil.

JC Boligsyn ApS, CVR​: 41031425

JC-Estimate ApS,  CVR: 43338374