Hvad betyder de nye farver, i din tilstandsrapport og i din El-installationsrapport?

Det er en god investering at få lavet en tilstandsrapport og et el-eftersyn inden et salg af dit hus.

Kontakt Factum2 Kirke Hyllinge, det sikrer dig en god faglig gennemgang, og tryghed til salget af din bolig.​​

Når rådgivning omkring hussalg bare skal være simpelt!

​​

​Sådan fungerer vurderingssystemet

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret. I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:​


​For tilstandsrapporten gælder​​

Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt.

Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.

Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

​​

I de ”gamle" tilstandsrapporter blev ejendommen vurderet med karaktererne K0, 1, 2 og K3 alt efter hvor kritisk en skade på et hus er. Alle der ikke selv har købt eller solgt hus, kender dem garanteret fra utallige boligprogrammer i TV.

Men K-skalaen anvendes ikke mere – den 1. oktober 2020 trådte ny lovgivning vedrørende huseftersyn nemlig i kraft.

Nu skal vi bygningssagkyndige bruge farverne rød, gul, grå og sort markeret med et huspiktogram. Et rødt hus svarer til en K3 skade og betyder, at skaden skal laves indenfor to år. Et gult hus svarer til den gamle K2 og betyder udbedring om mellem to til 10 år. 

Mens det grå hus betyder en skade, der ikke nødvendigvis bør laves indenfor en bestemt tidsramme. En skade, man kan leve med ligesom K1. Det sorte hus indikerer, at der er tale om forhold, der skal undersøges nærmere.

Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med:

El- og vvs-installationernes funktion

 • Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand
 • Småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget
 • Bygningens placering på grunden
 • Bygningens planløsning
 • Bygningens indretning
 • Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer
 • Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg
 • Markiser og baldakiner
 • Installationer uden for bygningerne
 • Bygningens æstetik og arkitektur
 • Bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen)​

Efter huseftersynet gennemgår vi sammen de fejl og mangler der vil blive nævnt i din tilstandsrapport.

En faglig gennemgang af dit hus sikrer dig mod ubehagelige overraskelser, og kan hjælpe dig til budgetplanlægningen før salget af din ejendom. Det giver dig tryghed.

​​

Sådan fungerer vurderingssystemet

Hver konstateret fejl under gennemgangen får en vurdering. Alle fejl i elinstallationerne er ulovlige. Nogle er udelukkende ulovlige, mens andre både er ulovlige og indebærer risiko for brand og/eller stød. Alle fejl i oversigten kan have betydning for funktionsdygtigheden. I elinstallationsrapporten kan du læse om følgende typer fejl:

For El-installationsrapporten gælder

Sådan fungerer vurderingssystemet

Hver konstateret fejl under gennemgangen får en vurdering. Alle fejl i elinstallationerne er ulovlige. Nogle er

udelukkende ulovlige, mens andre både er ulovlige og indebærer risiko for brand og/eller stød. Alle fejl i

oversigten kan have betydning for funktionsdygtigheden.

I elinstallationsrapporten kan du læse om følgende typer fejl:​

​Risiko for stød

Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for elektrisk stød.​

Risiko for brand

Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand.​

​Ulovlige elinstallationer

Elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt, da installationen blev udført.

​Undersøges nærmere​

Forhold ved elinstallationerne, der bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risiko for brand eller stød, og derfor bør du undersøge forholdet nærmere.

​Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Bestil dine rapporter her​

 
 
 
 
 
Ønskede rapporter * 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi er medlem af

Kontaktinformation

Lyndbyparken 17, 4070 Kr. Hyllinge

Factum2- Kirke Hyllinge ApS v/Morten Juel, udfører tilstandsrapport, energimærke og købergennemgang til fair og konkurrencedygtige priser.

CVR: 41031425