Energimærke, jeg dækker hele Sjælland

Energimærket er lovpligtigt i forbindelse med udlejning eller salg af boliger samt i forbindelse med om og tilbygning eller ved nybyggeri.

Energimærkningen er oplysninger om ejendommenes forbrug af varme og forslag til forbedringer. Beregningsgrundlaget for energimærkningen er uafhængig af brugervaner. Herved giver energimærkningen mulighed for, at sammenligne forskellige ejendomme på et objektivt grundlag.

Det anbefales at få udført et energimærke sammen med tilstandsrapporten og el-eftersynet.

Et energimærke indeholder en beskrivelse af en ejendommes isolering- og konstruktionsforhold, og oplysninger om ejendommens energiforbrug. Ejendommens energimærke angives på en skala der går fra A2020 til G.​

VIGTIGT at vide - ofte stillet spørgsmål​

  • Der skal ikke udarbejdes energimærke i forbindelse med salg af sommerhuse medmindre der er tale om nybyggeri
  • Der skal ikke udføres energimærke på ejendomme på mindre end 60 bolig kvm (opvarmet bolig kvm)

​Hele formålet med en energimærkning er at synliggøre boligens energiforbrug, og fokusere på de muligheder der er for kunne at spare energi, hvis man eksempelvis foretager ekstra isolering af loft og/eller vægge, eller isætter energivinduer i boligen.

Energimærkningen er opdelt i to dele

  • ​En vurdering, der viser, hvor store boligens energiudgifter er, eksempelvis til olie, gas, fjernvarme og el.
  • Et besparelsesforslag, der anviser de forbedringer, der er økonomisk rentable at gennemføre på boligen.​

Et energimærke af en helårsbolig gælder i 7 eller 10 år, og må gerne genbruges hvis boligen skal sælges igen inden for de 7/10 år.

En energimærkning mister dog sin gyldighed, såfremt der er gennemført tilbygninger eller andre ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Juels Consult tilbyder at udarbejde energimærke samtidig med et førsyn af ejendommen, dette er en fordel hvis du gerne vil have et overblik over de ting der skal udbedres før du får udarbejdet tilstandsrapporten. Jeg kører fra Lyndby mellem Roskilde og Holbæk og dækker hele Sjælland.

Hvis du får udført energimærket samtidig med dit førsyn får du det selvfølgelig til en fordelagtig pris, ring og hør nærmere.

​​

​Vigtige links:

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

BESTIL DINE RAPPORTER HER!

BESTIL

 
 
 
 
 
Ønskede rapporter * 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Medlem af:

Info

Juels Consult v/Morten Juel, udfører tilstandsrapport, energimærke og købergennemgang til fair og konkurrencedygtige priser.

CVR: 20653043

Kontakt

Lyndbyparken 17, 4070 Kr. Hyllinge