Læs mere om boligskader

Skader på bolig

Hvad er skimmelsvamp!

Morten Juel: Udgivet den 24. april 2023

JC Boligsyn ApS kan hjælpe dig med at gennemgå din bolig og give dig gode råd til forbedringer eller ændringer til din bolig.

Oftest skal der kun små forbedringer, til små penge, til der kan give jer et helt andet indeklima i din bolig.

Som bygningskonstruktør, bygningssagkyndig og bygningstaksator gennem de seneste 19 år har jeg set de fleste skades typer og har stor erfaring med at rådgive og finde frem til årsagen til skimmel i mange typer af boliger.

Skimmelsvamp er bittesmå svampe, der vokser på jord og plantedele i naturen.

I vores huse kan skimmelsvampe vokse mange steder, når blot der er fugtigt, og der er noget at leve af.

Skimmelsvampe kan kun gro på organiske materialer som f.eks. træ eller pap eller limen der bruges til eks. gipsplader. Skimmelsvampen kræver en temperatur på over 18 grader og en relativ luftfugtighed på 75 %.

Det betyder med andre ord også at hvis du har skimmel har du et problem med fugt og det er fugten der er dit egentlige problem. Problemet kan også opstå ved kuldebroer omkring eksempelvis vinduer eller dårligt isoleret ydervægge hvor man har sat et møbel direkte op ad væggen

Mange af de indeklimaproblemer der opleves i forbindelse ved at have skimmelsvamp kan i øvrigt relateres til det høje fugtniveau i indeklimaet.

Skimmelsvamp er ikke en trænedbrydende svamp og den er derfor ikke omfattet af din bolig/villa forsikring.

Meget ofte er "årsagen til at der er skimmel", dog dækket af din forsikring og herved dækker dit forsikringsselskab også de følger der kommer heraf:

·​Det kan f.eks. være en skjult rørskade under gulve hvor der er trukket fugt op i væggene eller under gulvene her skal selskabet også sørge for at fjerne/sanere efter skimmel.

·​Derimod dækker din forsikring ikke hvis der er tale om fugtig kælder hvor fugten trænger ind gennem vægge eller op gennem gulvene, som følge af grundfugt.

·​Forsikringen dækker heller ikke skimmel i loftsrum som ofte skyldes dårlig ventilation.

For både kælder og loftsrummet skal du dog være opmærksom på, som ny boligejer, om forholdende er nævnt i din tilstandsrapport. Hvis ikke der er dette kan det være et forhold for din ejerskifteforsikring.

Skimmel som skadesbegreb er kompliceret at bevise overfor forsikringen. I en ejerforsikring, kan dækning dog komme på tale hvis skimlen findes i mængder der giver dårligt indeklima i koncentrationer der giver sundhedsmæssig risiko.

Disse forhold bliver dog ofte afvist og er svære at komme igennem med overfor forsikringen, i denne type skader bør du så tidlig i forløbet kontakte en rådgiver der forstand på skimmel der kan hjælpe dig med at håndtere skaden rigtigt fra start af.

Der er grund til at være opmærksom hvis du har KRAFTIG vækst af skimmelsvamp.

Skimmelvæksten indikerer som beskrevet at den der er et dårligt indeklima med for høj luftfugtighed.

Skimmelsvamp ses som en lodden belægning i forskellige farver fra hvid og lys grå over det gullige, rødlige eller grønlige til helt sorte nuancer. Skimmelsvamp lugter ofte muggent.

Oftest kan skimlen i indeklimaet dog ikke ses med det blotte øje og kan først konstateres ved at de rudtages skimmelprøver med eks. mycometetest eller ved aftryksprøver med agarplader der dyrkes i laboratorium

Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvampe. Nogle er særligt følsomme, bl.a. dem der i forvejen lider af allergi. Børn, der vokser op i hjem med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma.

Men vær her opmærksom på at der ikke er belæg for at det er skimlen der giver astma, men det er den forhøjede luftfugtighed der giver den øgede risiko.

Dog er der enkelte typer af skimmel der er belæg for kan være farlige at have i indeklimaet, disse forekommer dog yderst sjældent ved selv voldsomme skimmelsager.

Det betyder selvfølgelig ikke at skimlen ikke skal fjernes, for der er bestemt ikke sundt at leve sammen med kraftig skimmelvækst. Har du astma eller andre former for allergi kan skimmelvæksten give en lang række af ubehagelige symptomer på ligne med andre former for allergier:

Irriterede øjne, næse og luftveje. hovedpine, træthed, hoste og trykken for brystet, åndedrætsbesvær og meget andet. Er du i tvivl så kontakt din læge.

Skimmelsvamp er en helt naturlig svamp og den findes alle steder,

og vi bliver påvirket af den lige så snart vi åbner et vindue, (specielt om sommeren, fra midt maj måned). Når vi går uden for kan koncentrationerne på en græsmark en varm sommerdag, være op til 3000 gange højre end på huse der er kraftig angreb af fugt.

Mit råd er derfor, oftest, at skimmel (i mindre områder), ikke bør give anledning til panik... Men det er vigtigt at vi finder og fjerne årsagen. Det er årsagen der er bekymrende, der bør ikke være en relativluftfugtighed på 75-90% nogen steder i et normalt indeklima.

Bestil dine rapporter her​

 
 
 
 
 
Ønskede rapporter *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Der er flere steder hvor vi oftest og dagligt finder skimmel,​

 og hvor det sjældent giver anledning til andre problemer end at det er grimt.

​Vindueskarme, specielt i soverum. Der skal luftes ordentligt ud.

- ​Men det er rigtig dårlig ide at lade vinduerne stå åbne hele dagen for at lukke dem når du sover.

- ​Specielt om vinteren er det en dårlig ide. Ydervæggene bliver kølet ned over dagen og varmen om natten møder de kolde vægge og afgiver kondens der får skimlen til at gro.

- ​Derfor hav helst vinduerne åbne på klem om natten. Og luft ud 3-5 gang i løbet af dagen og ikke mere en 10-20 min. ad gangen.

- Skimmel i vinduerne er ikke pænt. Alene er det ikke det der kan give indeklima problemer.

- ​Har du større problemer eller er der generelt problemer med mug/skimmel i vinduerne kan det måske skyldes at du tørre tøj inde eller ikke bruger din emhætte (specielt i små lejligheder).

- ​ALTID bruge emhætten

o- ALDRIG tørre tøj inde

Badeværelse og tilstødende rum

- ​Er der tilstrækkelig udluftning

- ​Bruger du den? og/eller husker du at åbne vinduet når du er i bad

- ​De bløde fuger i badzonen bliver ofte sorte og grimme. Fugerne indeholder fungicider der skal nedbryde svampene

- ​Desværre er der mange der tror at de bare skal bruge kraftige rengøringsmidler ved fuger i badområdet. Dette nedbryder fugerne i dobbelt hast. Brug derfor ikke kraftige rengøringsmidler her mild sæbe kan gøre tricket.

- ​De bløde fuger bør eftergås hvert år. Fungiciderne i fugen holder kun 2-3 år

·Kælder, krybekælder og loft

- ​Kælderen er konstant påvirket af fugt fra jorden, og skimmelsvamp i kælderen er oftere reglen end undtagelsen det gælder både krybekælderen og den almindelige kælder.

- ​Kælderen skal som resten af huset udluftes jævnligt. På samme måde som soveværelset

- ​Men lukker du varm sommerluft ned i din kolde kælder kan det give kondens, og skimmel. På nøjagtig samme måde som ved soveværelset.

- Jeg vil anbefale at man opsætter udluftninger og/eller gennemgår husets riste i kælder/krybekælderen og sikrer at de ikke er tilstoppede. Har du problemer kan der ofte være en fordel ved at isætte nye/flere.

- ​Specielt ældre huse kan med fordel suppleres med nye og flere riste.

- ​Skimmel i loftsrum, specielt lukkede er også meget almindelig forekommende

-​Hvis fugten skyldes dårlig eller forkert udluftning, skal der gøres noget ved det. Specielt fordi dette er huset åndehul. Kan fugten ikke komme ud her kommer den ned igen.

- ​Som ved boligens øvrige rum bør luftfugtigheden ikke være forhøj her. og hvis den er helt galt slå skimmel hurtigt ud ved mørke aflejringer på huset undertag. Eller måske endda ved lodden vækst på træværket (spær, lægter, gangbro).

Skimmel og fugt i tagrum

Skader på boliger​

Er du forberedt på vinterens storme?

Morten Juel: Udgivet den 11. december 2014 16:31

Som de fleste har opdaget de sidste par år bliver vejeret hårde med mere regn og hårdere blæst.

En stærk storm kan få dine tagsten til at flyve af, nogen steder hele tagflader, vælte vægge og mure. Du kan undgå mange skader ved løbende at kontrollere dit hus.

Der kan komme både små og store skader på dit hus i en hård vinterstorm, hvis det ikke er stormsikkert. Det er typisk taget, det går ud over, men også løse effekter du ikke har fået sat ind, så som haveredskaber eller trampolinen.

Det er primært bygninger, der er udført af materialer som træ og tegl, der kan tage skade, når det stormer.​Men også nyere huse med en tagkonstruktion af lette materialer som eternit, stål og tagpap kan blive ramt.

Sæt grill, haveredskaber, havemøbler, og legetøj ind i skuret eller et andet sikkert sted.

Gør trampolinen stormsikker hvis ikke du skiller den ad. Bedst er det at stille den ind i et skur eller garage. Hvis du lader trampolinen stå udenfor, er der risiko for, at den flyver.

Gør dit hegn og eventuelle andre udsatte bygningsdele sikkert ved at gennemgå om der er råd i dem, eventuelt sikre lågen så den ikke kan blæse op i en storm. Gennemgå vindskeder og stern m.v.

Er dit tag gammelt og slidt kan det være der mangler binder eller forankring af tagfladen, er taget ikke korrekt forankret kan tagsten flyve af. Hvis ikke du har fået gjort det tidligere vil det være en god ide at få en håndværker eller en bygningssagkyndig til at gennemgå taget for at sikrer dig mod potentielle skader, specielt hvis du har et ældre hus.​​​

Er uheldet ude har jeg følgende gode råd​

Inden du anmelder skaden:

 • Gå i gang med at redde dine ting. Hvis du ønsker erstatning for de ødelagte ting, er det vigtigt, at du gemmer dem, så skaden kan gøres op senere.
 • ​Er der sket skade på taget – fx tagsten der er blæst af – skal taget afdækkes for at undgå, der kan trænge vand ind i bygningen. Afdækningen kan normalt gøres med en solid presenning, noget tovværk og nogle lægter, der skrues fast oven på presenningen.

Men pas dog på med at gå på taget under stormen. Kontakt hellere et skadeservice firma der kan stå for afdækningen.

 • Er der sket skade på vinduer, så sørg for afdækning med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og vand ude.

 • Har der været strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til naboer, venner eller bekendte, der har strøm og plads i fryseren.

​​Hvis din skade er dækket af forsikringen, dækker de rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning. Det kan f.eks. være udgifter til afdækning eller sikring af bygningen, så der ikke sker yderligere skade.

​Opgørelse og dokumentation

 • Gem kvitteringer for udgifter til evt. afdækning, sikring og nødreparationer.
 • Tag billeder eller film af skaderne.

​Husk Juels Consult kan også hjælpe dig med at opgøre skaderne og henvendelserne til dit forsikringsselskab.​

Hvad er skimmelsvamp

Morten Juel: Udgivet den 30. august 2014 00:18

Skimmelsvamp er bittesmå svampe, der vokser på jord og plantedele i naturen. ​

I vores huse kan skimmelsvampe vokse mange steder, når blot der er fugtigt, og der er noget at leve af.

​Skimmelsvampe kan kun gro på organiske materialer som f.eks. træ eller pap eller limen der bruges til eks. gipsplader. Skimmelsvampen kræver en temperatur på over 18 grader og en relativ luftfugtighed på 75 %.

Det betyder med andre ord også at hvis du har skimmel har du et problem med fugt og det er fugten der er dit egentlige problem.

​Mange af de indeklima problemer der opleves i forbindelse ved at have skimmelsvamp kan i øvrigt relateres til det høje fugtniveau i indeklimaet.

Skimmelsvamp er ikke en trænedbrydende svamp og den er derfor ikke omfattet af din bolig/villa forsikring.

Meget ofte er "årsagen til at der er skimmel", dog dækket af din forsikring og herved dækker dit forsikringsselskab også de følger der kommer heraf:

Det kan f.eks. være en skjult rørskade under gulve hvor der er trukket fugt op i væggene her skal selskabet også sørge for at fjerne/sanere efter skimmel.

​Derimod dækker din forsikring ikke hvis der er tale om fugtig kælder hvor fugten trænger ind gennem vægge eller op gennem gulvene.

​Forsikringen dækker heller ikke skimmel i loftsrum hvis det skyldes dårlig ventilation.

​For både kælder og loftsrummet skal du dog være opmærksom på, som ny boligejer, om forholdende er nævnt i din tilstandsrapport. Hvis ikke der er dette kan det være et forhold for din ejerskifteforsikring.

Skimmelsvamp ses som en lodden belægning i forskellige farver fra hvid og lys grå over det gullige, rødlige eller grønlige til helt sorte nuancer. Skimmelsvamp lugter ofte muggent.

​Der er grund til at være opmærksom hvis du har KRAFTIG vækst af skimmelsvamp.

Skimmelvæksten indikere som beskrevet at den der er et dårligt indeklima med for høj luftfugtighed.

​Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvampe. Nogle er særligt følsomme, bl.a. dem der i forvejen lider af allergi. Børn, der vokser op i hjem med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma.

Men vær her opmærksom på at der er ikke er belæg for at det er skimlen der giver astma men det er den forhøjede luftfugtighed der giver den øgede risiko.

Det betyder selvfølgelig ikke at skimlen ikke skal fjernes, for der er bestemt ikke sundt at leve sammen med kraftig skimmelvækst. Har du astma eller andre former for allergi kan skimmelvæksten give en lang række af ubehagelig symptomer på ligne med andre former for allergier:

Irriterede øjne, næse og luftveje. hovedpine, træthed, hoste og trykken for brystet, åndedrætsbesvær og meget andet. Er du i tvivl så kontakt din læge.​

​Skimmelsvamp er en helt naturlig svamp og den findes alle steder og vi bliver påvirket af den lige så snart vi åbner et vindue (specielt om sommeren) eller når vi går uden for Koncentrationerne på en græsmark en varm sommerdag er op til 3000 gange højre end på huse der er kraftig angreb af fugt.

Mit råd er derfor, oftest, at skimlen ikke bør give anledning til panik... Men vi skal finde og fjerne årsagen. Det er årsagen der er bekymrende. der bør ikke være en relativluftfugtighed på 75-90% nogen steder i et indeklima.

Der er flere steder hvor vi oftest og dagligt finder skimmel, og hvor det sjældent giver anledning til andre problemer end at det er grimt.​

Vindueskarme, specielt i soverum. Der skal luftes ordentligt ud.

 • ​​Men det er rigtig dårlig ide at lade vinduerne stå åbne hele dagen for at lukke dem når du sover.
 • Specielt om vinteren er det en dårlig ide. Ydervæggene bliver kølet ned over dagen og varmen om natten møder de kolde vægge og afgiver kondens der får skimlen til at gro
 • Derfor hav helst vinduerne åbne på klem om natten. Og luft ud 3-5 gang i løbet af dagen og ikke mere en 10-20 min. ad gangen ​
 • Skimmel i vinduerne er ikke pænt. Alene er det ikke det der kan give indeklima problemer
 • Har du større problemer eller er der generelt problemer med mug/skimmel i vinduerne kan det måske skyldes at du tørre tøj inde eller ikke bruger din emhætte (specielt i små lejligheder).
  • ALTID bruge emhætten
  • ALDRIG tørre tøj inde

Badeværelse og tilstødende rum

 • Er der tilstrækkelig udluftning
  • ​Bruger du den? og/eller husker du at åbne vinduet når du er i bad
 • De bløde fuger i badzonen bliver ofte sorte og grimme. Fugerne indeholder fungicider der skal nedbryde svampene
  • Desværre er der mange der tror at de bare skal bruge kraftige rengøringsmidler ved fuger i badområdet. Dette nedbryder fugerne i dobbelt hast. Brug derfor ikke kraftig rengøringsmidler her mild sæbe kan gøre tricket.
 • De bløde fuger bør eftergås hvert år. fungiciderne holder kun 2-3 år

Kælder, krybekælder og loft

 • Kælderen er konstant påvirket af fugt fra jorden, og skimmelsvamp i kælderen er oftere reglen end undtagelsen det gælder både krybekælderen og den almindelige kælder.
  • Kælderen skal som resten af huset udluftes jævnligt. På samme måde som soveværelset
  • Men lukker du varm sommerluft ned i din kolde kælder kan det give kondens, og skimmel. På nøjagtig samme måde som ved soveværelset
 • ​Jeg vil anbefale at man opsætter udluftninger og/eller gennemgår husets riste i kælder/krybekælderen og sikrer at de ikke er tilstoppede. Har du problemer kan der ofte være en fordel ved at isætte nye/flere
  • Specielt ældre huse kan med fordel suppleres med nye og flere riste.
  • Skimmel i loftsrum, specielt lukkede er også meget almindelig forekommende
  • Hvis fugten skyldes dårlig eller forkert udluftning skal der gøres noget ved det. Specielt fordi dette er huset åndehul. Kan fugten ikke komme ud her kommer den ned igen.
  • Som ved boligens øvrige rum bør luftfugtigheden ikke være forhøj her. og hvis den er helt galt slå skimmel hurtigt ud ved mørke aflejringer på huset undertag. Eller måske endda ved lodden vækst på træværket (spær, lægter, gangbro).

Juels Consult kan hjælpe dig med at gennemgå din bolig og give dig gode råd til forbedringer eller ændringer til din bolig. Oftest skal der kun små forbedringer, til små penge, til der kan give jer et helt andet indeklima i din bolig.

​Som bygningssagkyndig og taksator gennem de seneste 9 år har jeg set de fleste typer skader og har stor erfaring med at rådgive og finde frem til årsagen til skimmel i mange typer af boliger.​​​

Få hjælp til opgørelsen efter stormskade

Udgivet den 28. oktober 2013 22:28

​Så kom stormen over Danmark, måske den første i dette efterår/vinter.

​Hvis du fik en skade i stormen d. 28. oktober, er der her et par gode råd til hvad du skal gøre.

​Inden du anmelder skaden:

 • ​Gå i gang med at redde dine ting. Hvis du ønsker erstatning for de ødelagte ting, er det vigtigt, at du gemmer dem, så skaden kan gøres op senere.
 • Er der sket skade på taget – fx tagsten der er blæst af – skal taget afdækkes for at undgå, der kan trænge vand ind i bygningen. Afdækningen kan normalt gøres med en solid presenning, noget tovværk og nogle lægter, der skrues fast oven på presenningen.

Pas dog på med at gå på taget under stormen. kontakt hellere et skadeservice firma der kan stå for afdækningen.​

 • ​Er der sket skade på vinduer, så sørg for afdækning med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og vand ude.

 • Har der været strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til naboer, venner eller bekendte, der har strøm og plads i fryseren.

Hvis din skade er dækket af forsikringen, dækker de rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning. Det kan f.eks. være udgifter til afdækning eller sikring af bygningen, så der ikke sker yderligere skade.

Opgørelse og dokumentation

 • ​Gem kvitteringer for udgifter til evt. afdækning, sikring og nødreparationer.
 • Tag billeder eller film af skaderne.

Husk Juels Consult kan også hjælpe dig med at opgøre skaderne og henvendelserne til dit forsikringsselskab.

Byggesagkyndig

Nu er sommeren her, og med den risiko for skybrud

Udgivet den 16. juni 2013 15:53

​Med sommeren er det desværre ikke altid at Danmark kun byder på sol. Også regn er der, desværre, stor risiko for at vi kan få meget af.

​Sidst vi havde flere store skybrud i Danmark var i 2010, og vi krydser alle fingre for at sommeren i år bliver varm og tør og med ”kun” lidt regn til vores haver og landmændene.

Men hvordan kan du selv sikre dig mod skybrud

 • ​De øgede regnmængder er mere end det danske kloaknet er dimensioneret til. Og vand har desværre den ulempe, at det kan komme ind stort set alle vegne. Et højvandslukke eller en pumpebrønd kan måske løse problemet i din kælder. Kontakt en kloakmester, hvis du overvejer ekstra sikring i den forbindelse.
 • Tænk over, hvor mange områder, du har med fliser på din grund. Vandet ikke umiddelbart sive ned i jorden hvor der er fliser og er der bare lidt fald mod huset kan både kælder, sokkel og facader blive oversvømmet. Med stor risiko for at det kan trænge ind i huset. Hvis du sikrer, at vandet på din grund siver ned på stedet, eller bliver ledt væk fra bygningen kan det være til stor hjælp hvis vi får meget regn, og du forebygger oversvømmelser af og fra kloakken.

Nu er sommeren her, og med den risiko for skybrud

Udgivet den 16. juni 2013 15:53

​Med sommeren er det desværre ikke altid at Danmark kun byder på sol. Også regn er der, desværre, stor risiko for at vi kan få meget af.

​Sidst vi havde flere store skybrud i Danmark var i 2010, og vi krydser alle fingre for at sommeren i år bliver varm og tør og med ”kun” lidt regn til vores haver og landmændene.

Men hvordan kan du selv sikre dig mod skybrud

 • ​De øgede regnmængder er mere end det danske kloaknet er dimensioneret til. Og vand har desværre den ulempe, at det kan komme ind stort set alle vegne. Et højvandslukke eller en pumpebrønd kan måske løse problemet i din kælder. Kontakt en kloakmester, hvis du overvejer ekstra sikring i den forbindelse.
 • Tænk over, hvor mange områder, du har med fliser på din grund. Vandet ikke umiddelbart sive ned i jorden hvor der er fliser og er der bare lidt fald mod huset kan både kælder, sokkel og facader blive oversvømmet. Med stor risiko for at det kan trænge ind i huset. Hvis du sikrer, at vandet på din grund siver ned på stedet, eller bliver ledt væk fra bygningen kan det være til stor hjælp hvis vi får meget regn, og du forebygger oversvømmelser af og fra kloakken.

Vedligeholdelse af dit hus i maj

Morten Juel: Udgivet den 2. maj 2013 22:59

​Med det gode vejr, og for mange de mange fridage den næste tid bringer, er vi alle ved at blive lokket ud i haverne men det er ikke kun haverne der skal vedligeholdes også huset skal gennemgås og løbende vedligeholdes.

Råd i træværk eller bare vedligeholdelse?

Det kan lige nu være et godt tidspunkt at male det udvendige træværk, herunder også vinduerne.

Men det må ikke være for fugtigt og temperaturen skal lidt højre op før det er optimalt, den skal over de 10-15 grader og det må ikke være for høj sol så midt sommer duer ikke.

Den bedste tid er lige nu eller august til oktober.

Under alle omstændigheder er det en rigtig god ide at få tjekket om vinduerne trænger til vedligeholdelse og måske få dem gjort klar til at male.

Tjek også det øvrige træværk for råd og svamp.

Revner i sokkel eller facade.

Er der kommet revner i dit hus kan det være tegn på en alvorlig skade. De farligste revner er dem, der kommer og vokser hurtigt. Du bør tjekke dit hus hvert halve år for revner, så undgår du at revnerne kan forårsager råd og fugtskader.

Revner i huset er som udgangspunktet ikke godt. Men en del af de revner, som normalt gør os husejere bekymrede, udgør dog ikke noget særlig stort problem. Revner kan på den anden side sagtens være starten på mere alvorlige problemer, som i sidste ende kan nedbryde dele af huset.

Kontakt derfor en håndværker eller bygningssagkyndig til at hjælpe dig med at vurdere skaderne.

Er du rustet til at der kan komme skybrud til sommer?

Du er som husejer selv ansvarlig for at alle afløb og kloaker er vedligeholdt på din grund. Udover den dårlige lugt det kan medføre, risikere du også at huset kan blive oversvømmet i forbindelse med skybrud.

​De fleste tænker ikke så meget over kloakkerne på deres grund men det kan faktisk være en rigtig god ide at kontakte en kloakmester til at udføre en tv-inspektion af kloakkerne hvis man har mistanke om utætheder eller for gamle og underdimensionerede kloaksystemer.

​De fleste husejere kan dog også selv få en ide om hvordan deres kloakker har det ved at løfte de beton låg eller inspektions brønde der ofte er placeret inde på grunden.

​Du skal også være opmærksom på at flere forsikringsselskaber giver rabat på forsikringen hvis du selv hjælper til med at sikre dig mod oversvømmelser ved skybrud hvis du har kælder.

Det kan ske ved hjælp af eks. Højtvandslukke eller måske en pumpebrønd.​​

Snefygning kan give vandskader.

Udgivet den 20. marts 2013 10:58

​Forsikringen dækker som oftest ikke skaderne efter fygesneen.

Efter flere dage med kraftig snefygning skal man som boligejer huske at kontrollere loftet for fygesne, når årets første snestorm er drevet over. Ellers risikerer du vandskader og skimmelangreb, der ikke dækkes af din forsikring.

​Årets snestorme kan blive en dyr affære for boligejere.

​Der skal ikke meget til, før overraskende store mængder sne fyger ind på husets loft, og når sneen smelter, løber vandet ned i samlinger eller isoleringsmateriale. Det kan give skimmelangreb og andre typer af fugtskader

Forsikringen dækker ikke skader efter fygesne. Så det kan blive rigtig dyrt for dig, hvis du ikke selv sørger for at få fjernet så meget sne på loftet, som du overhovedet kan.

Du kan undgå langt de fleste problemer med fygesne på loftet ved at tætne sammenføjninger i vindskeder og tagrygning, hvor sneen lettest blæser ind.

Har du ikke mod på at klare opgaven selv, vil en tømrer ofte kunne udføre opgaven for 4-5.000,- kroner da det sjældent tager mere end en halv dag at få lukket de mest oplagte steder.​​

Kontakt​oplysninger

Morten Juel:

JC Boligsyn ApS

JC-Estimate ApS

Lyndbyparken 17, Kr. Hyllinge

Klik her for rutevejledning

Telefon: 30 74 53 71

Om ​firmaet

JC Boligsyn ApS  og JC-Estimate ApS er søster selskaber og ejet af Juels Consult Holding ApS V/Morten Juel.

Læs mere på siden profil.

JC Boligsyn ApS, CVR​: 41031425

JC-Estimate ApS,  CVR: 43338374