Automatmærke

Efter 1. marts 2011 er det muligt at udarbejde energimærkninger uden bygningsgennemgang for visse bygninger (såkaldte automatmærker). Dette indebærer, at der udarbejdes en energimærkning for en bygning ud fra BBR-oplysningerne og de oplysninger, der tilvejebringes af ejeren, uden at bygningen gennemgås af energikonsulenten.

Energimærkning uden bygningsgennemgang kan dog kun gennemføres hvis bygningen opfylder følgende kriterier:​

  • Bygningen har BBRanvendelseskoderne 110 Stuehus til landbrugsejendom, 120 fritliggende enfamilieshus (parcelhus) og 130 række, kæde, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
  • Er opført efter 1. januar i kalenderåret 25 år inden energimærkningen finder sted.
  • Krav om energimærkning af bygningen ved nyopførsel være overholdt. Hvis ansøgningen om byggetilladelsen er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller senere, skal bygningen energimærkes inden færdigmelding til kommunen. Hvis denne energimærkning ikke har fundet sted, kan bygningen ikke energimærkes uden bygningsgennemgang.
  • Varmeforsyningen er olie, naturgas, fjernvarme, el (herunder varmepumpe) og biobrændsel med centralvarmeanlæg. Det forudsættes, at hele varmeforsyningen hidrører fra en af de nævnte varmeforsyninger. Der tages således ikke hensyn til supplerende varmeinstallationer som fx solvarme, brændeovn, pejse og lignende.

BESTIL DINE RAPPORTER HER!

BESTIL

 
 
 
 
 
Ønskede rapporter * 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Medlem af:

Info

Juels Consult v/Morten Juel, udfører tilstandsrapport, energimærke og købergennemgang til fair og konkurrencedygtige priser.

CVR: 20653043

Kontakt

Lyndbyparken 17, 4070 Kr. Hyllinge