Juels Consult Holding ApS

v/Morten Juel​

Hvad betyder K1, K2, K3 mv., i din tilstandsrapport og i din El-installationsrapport?

Det er en god investering at få lavet en tilstandsrapport og et el-eftersyn inden et salg af dit hus.

Kontakt factum2, det sikrer dig en god faglig gennemgang, og tryghed til salget af din bolig.​

For tilstandsrapporten gælder

 • IB: Ingen bemærkninger.
 • KO: Kosmetiske skader.
 • K1: Mindre alvorlige skader som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.
 • K2: Alvorlige skader. K2 beskriver alvorlige skader, som følge af, at en bygningsdels funktion vil svigte inden for overskuelig tid. Skaden vil ikke give følgevirkning på andre bygningsdele.
 • K3: Kritiske skader. Det samme som K2. Dog vil skaden medføre svigt på andre bygningsdele.
 • UN: Behov for yderligere undersøgelse.

Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med:

 • El- og vvs-installationernes funktion
 • Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand
 • Småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget
 • Bygningens placering på grunden
 • Bygningens planløsning
 • Bygningens indretning
 • Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer
 • Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg
 • Markiser og baldakiner
 • Installationer uden for bygningerne
 • Bygningens æstetik og arkitektur
 • Bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen)​

Efter huseftersynet gennemgår vi sammen de fejl og mangler der vil blive nævnt i din tilstandsrapport.

En faglig gennemgang af dit hus sikrer dig mod ubehagelige overraskelser, og kan hjælpe dig til budgetplanlægningen før salget af din ejendom. Det giver dig tryghed.

For El-installationsrapporten gælder

 • IB: Ingen bemærkninger.
 • KO: Praktisk eller kosmetisk mangel.
 • K1: Ulovligt forhold som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
 • K2: Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
 • K3: Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen.
 • UN: Bør undersøges nærmere.

BESTIL DINE RAPPORTER HER!

BESTIL

 
 
 
 
 
Ønskede rapporter * 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Medlem af:

Info

factum2- kirke hyllinge Aps v/Morten Juel, udfører tilstandsrapport, energimærke og købergennemgang til fair og konkurrencedygtige priser.

CVR: 41031425

Kontakt

Lyndbyparken 17, 4070 Kr. Hyllinge